Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 025
Grønlandskommissionen 1948-50
Beskrivelse: Materiale fra Grønlandskommissionen 1948-1950. Herunder referater fra og rapporter om emnerne fra underkommissionernes møder.
Giver: Tidl. landshøvding N.O. Christensen
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Ingen note registreret
Henvisninger
Relaterede fonde:
 • A 026, Ministeriet for Grønland
 • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
 • A 028, Hjemmestyrekommissionen
 • A 121, Niels Otto Christensen
Emneord:
 • Grønlandskommissioner
 • mødereferater
 • rapporter
 • taler
Personer:

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Hovedkommissionsmøde-referater. Fortegnelse over kommissionsmedlemmer og underudvalg.

  • Grønlands Administration
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlandskommissioner
  • mødereferater
  • oversigter
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
  • A 028, Hjemmestyrekommissionen
  • A 121, Niels Otto Christensen
  • A 189, Eske Bruun
  • Brun, Eske
  • Christensen, N.O.
  • Egede, G
  • Simonÿ, Christian Frederik
  1 1 1 Fortegnelse over Hovedkommissionens medlemmer og underudvalg.
  • Grønlandskommissioner
  • oversigter
  • Brun, Eske
  • Christensen, N.O.
  • Egede, G
  • Simonÿ, Christian Frederik
  1 1 2 Ref.nr. 1-13, 1949. Referater af hovedkommissionens møder, inkl. åbningsmødet.
  • Grønlands Administration
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlandskommissioner
  • mødereferater
  • Brun, Eske
  • Christensen, N.O.
  • Egede, G
  • Simonÿ, Christian Frederik
  1 1 3 Ref.nr. 15, 1950. Referat af hovedkommissionens møde.
  • Grønlands Administration
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlandskommissioner
  • mødereferater
  • Egede, G
  1 2  

  Hovedkommissionsmøde-dokumenter.

  • Grønlands Administration
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlandskommissioner
  • rapporter
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
  • A 028, Hjemmestyrekommissionen
  • A 121, Niels Otto Christensen
  • A 189, Eske Bruun
  • A 251, Peter Freuchen
   1 2 1 Dok.nr. 2. Nødvendigheden af at Grønlands befolkning koncentreres noget mere. (Artikel i Atuagagdliutit nr. 1 1948 af G. Egede)
   • avisartikler
   • befolkning
   • byer
   • bygder
   • Grønlands Landsråd
   • Grønlandskommissioner
   • Egede, G
   1 2 2 Dok.nr. 5. Brev fra Peter Freuchen til departementchef H.H. Koch med 4 forslag til grønlandskommissionen.
   • breve
   • Grønlands Administration
   • Grønlandskommissioner
   • Freuchen, Peter
   1 2 3 Dok.nr. 10. Udkast til redegørelse for Den økonomiske politik i Grønland.
   • Grønlands Administration
   • Grønlands Landsråd
   • Grønlandskommissioner
   • redegørelser
   1 2 4 Retteliste til dok.nr. 10.
   • Grønlandskommissioner
   1 2 5 Dok.nr. 11. Memorandum til statsministeren vedrørende et dansk erhvervsmæssigt initiativ i Grønland.
   • Grønlandskommissioner
   • statsministeriet
   1 2 6 Notat
   • Grønlandskommissioner
   1 2 7 Udtalelse fra De grønlandske Landsråd
   • Grønlands Landsråd
   • Grønlandskommissioner
   • samfundsforhold
   • statsministeriet
   1 2 8 Dokument omhandlende nedsættelsen af underkommissioner.
   • Grønlands Administration
   • Grønlands Landsråd
   • Grønlandskommissioner
   1 3  

   Manuskripter til to taler.

    • A 026, Ministeriet for Grønland
    • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
    • A 028, Hjemmestyrekommissionen
    • A 121, Niels Otto Christensen
     1 3 1 Håndskrevet manuskript (måske af N.O. Christensen)
     • Grønlands Administration
     • Grønlands Landsråd
     • Grønlandskommissioner
     • manuskripter
     1 3 2 Maskinskrevet manuskript af fhv. minister Halfdan Hendriksen, juli 1949.
     • Grønlands Administration
     • Grønlands Landsråd
     • Grønlandskommissioner
     1 4  

     Underkommission I (politiske og forvaltningsmæssige forhold) 1948-1950.

     • Grønlands Administration
     • Grønlands Landsråd
     • Grønlandskommissioner
     • A 026, Ministeriet for Grønland
     • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
     • A 028, Hjemmestyrekommissionen
      1 4 1 2 eksemplarer af Betænkning vedrørende de politiske og forvaltningsmæssige forhold, herunder Grønlands stilling i riget og de grønlandske politiske organer.
      • betænkninger
      • Grønlands Administration
      • Grønlandskommissioner
      • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
      2 5  

      Underkommission I (Politiske og forvaltningsmæssige forhold) 1948-1950.

      • Grønlands Administration
      • Grønlands Landsråd
      • Grønlandskommissioner
      • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
      • A 026, Ministeriet for Grønland
      • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
      • A 028, Hjemmestyrekommissionen
       2 5 1 Fortegnelse over medlemmerne i underkommission I.
       • Grønlands Administration
       • Grønlands Landsråd
       • Grønlandskommissioner
       • oversigter
       • Brun, Eske
       • Christensen, N.O.
       • Egede, G
       • Simonÿ, Christian Frederik
       2 5 2 Diverse notater.
       • Grønlandskommissioner
       • notater
       2 5 3 Mødeindkaldelser.
       • Grønlandskommissioner
       • rapporter
       2 5 4 Dok.nr. 1. Kort redegørelse for de gældende politiske og forvaltningsmæssige forhold i Grønland, herunder for Grønlands nuværende stilling i riget, samt en skitsering af de problemer, som i denne forbindelse skal søges løst under kommissionsarbejdet.
       • Grønlands Administration
       • Grønlands Landsråd
       • Grønlandskommissioner
       • kommuneråd
       • redegørelser
       • samfundsforhold
       2 5 5 Dok.nr. 2. Skitsemæssigt forslag til omorganisering af den administrative ledelse i Grønland med henblik på indførelse af en centrallededelse placeret i Grønland samt forslag til eventuelt ændring i Grønlands indrepolitiske struktur.
       • Grønlands Administration
       • Grønlandskommissioner
       2 5 6 Dok.nr. 3. Marinens Bevogtningstjeneste.
       • besejling
       • Grønlandskommissioner
       • sejlads
       • søfart
       2 5 7 Afskrift. Sparekassemidlernes anvendelse for et låneinstitut for boligreformer.
       • afskrifter
       • Grønlandskommissioner
       2 5 8 Bilag. Den grønlandske befolknings fordeling efter erhverv den 31. oktober 1945.
       • befolkning
       • demografi
       • Grønlandskommissioner
       • statistik
       2 5 9 Ref.nr. 1-2 og 4-5, 1949. Referater af underkommission I's møder.
       • Grønlands Administration
       • Grønlands Landsråd
       • Grønlandskommissioner
       • mødereferater
       • Brun, Eske
       • Christensen, N.O.
       • Egede, G
       • Simonÿ, Christian Frederik
       2 5 10 Forespørgsmål og svar angående lejebetaling.
       • Grønlandskommissioner
       2 6  

       Underkommission II (Retssystemet og befolkningens retsstilling) 1948-1950.

       • Grønlands Administration
       • Grønlands Landsråd
       • Grønlandskommissioner
       • A 026, Ministeriet for Grønland
       • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
       • A 028, Hjemmestyrekommissionen
        2 6 1 Betænkning vedrørende retssystemet i Grønland og den grønlandske befolknings retsstilling.
        • betænkninger
        • Grønlands Administration
        • Grønlands Landsråd
        • Grønlandskommissioner
        • retsvæsen
        • samfundsforhold
        2 6 2 Betænkning vedr. sundhedsforholdende på Grønland.
        • betænkninger
        • Grønlands Administration
        • Grønlands Landsråd
        • Grønlandskommissioner
        • sundhed
        • sundhedsvæsen
        2 6 3 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission II.
        • Grønlands Administration
        • Grønlands Landsråd
        • Grønlandskommissioner
        • oversigter
        • Brun, Eske
        • Christensen, N.O.
        2 6 4 Mødeindkaldelser.
        • Grønlands Landsråd
        • Grønlandskommissioner
        2 6 5 Referat.
        • Grønlandskommissioner
        • retsvæsen
        • samfundsforhold
        2 6 6 Notat.
        • Grønlandskommissioner
        • notater
        2 6 7 Indlæg til Underkommission II d 16. marts 1949.
        • Grønlands Administration
        • Grønlands Landsråd
        • Grønlandskommissioner
        • retsvæsen
        • samfundsforhold
        2 6 8 Orientering vedrørende det nugældende retssystem på Grønland og problemerne i forbindelse med en nyordning af systemet.
        • Grønlands Administration
        • Grønlands Landsråd
        • Grønlandskommissioner
        • retsvæsen
        • samfundsforhold
        2 6 9 Statistik over sysselretternes afgørelse i årene 1927-38.
        • Grønlands Administration
        • Grønlands Landsråd
        • Grønlandskommissioner
        • retsvæsen
        • samfundsforhold
        • statistik
        2 7  

        Underkommission II (Retssystemet og befolkningens retsstilling) 1948-1950.

        • Grønlands Administration
        • Grønlands Landsråd
        • Grønlandskommissioner
        • A 026, Ministeriet for Grønland
        • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
        • A 028, Hjemmestyrekommissionen
         2 7 1 Dok.nr. 2-4. Omhandler juridiske forhold angående politi og domstole.
         • Grønlands Administration
         • Grønlands Landsråd
         • Grønlandskommissioner
         • retsvæsen
         • samfundsforhold
         2 7 2 Ref.nr. 1-4, 1949. Referater af underkommissionen II's møder.
         • Grønlands Administration
         • Grønlands Landsråd
         • Grønlandskommissioner
         • mødereferater
         • Brun, Eske
         • Christensen, N.O.
         • Egede, G
         • Simonÿ, Christian Frederik
         2 7 3 Notat
         • Grønlandskommissioner
         • notater
         2 7 4 Indlæg af Peter Nielsen omhandlende Adskillelse med hensyn til retsregler og borgerlige rettigheder i Grønland.
         • Grønlands Administration
         • Grønlands Landsråd
         • Grønlandskommissioner
         • samfundsforhold
         2 7 5 Bemærkninger af Leif R. Hagensen til Peter Nielsens indlæg.
         • Grønlands Administration
         • Grønlands Landsråd
         • Grønlandskommissioner
         • samfundsforhold
         2 8  

         Underkommission III (Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål) 1948-1950.

         • Grønlands Administration
         • Grønlands Landsråd
         • Grønlandskommissioner
         • A 026, Ministeriet for Grønland
         • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
         • A 028, Hjemmestyrekommissionen
          2 8 1 Betænkning vedrørende boligbyggeri i Grønland i to versioner.
          • betænkninger
          • boligforhold
          • Grønlands Administration
          • Grønlands Landsråd
          • Grønlandskommissioner
          2 8 2 Beregninger af årlige udgifter til grønlandske afbundne træhuse med forskellige former for statsstøtte.
          • boligforhold
          • Grønlands Administration
          • Grønlands Landsråd
          • Grønlandskommissioner
          • statistik
          2 8 3 Byggeudvalget, dok.nr. 1. Sparekassemidlernes anvendelse for et låneinstitut for boligreformer.
          • boligforhold
          • Grønlands Administration
          • Grønlands Landsråd
          • Grønlandskommissioner
          • lån
          2 8 4 Diverse oversigter.
          • boligforhold
          • både
          • Grønlands Administration
          • Grønlands Landsråd
          • Grønlandskommissioner
          • kirker
          • lån
          • oversigter
          • skoler
          2 9  

          Underkommission III (Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål) 1948-1950.

          • Grønlands Administration
          • Grønlands Landsråd
          • Grønlandskommissioner
          • A 026, Ministeriet for Grønland
          • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
          • A 028, Hjemmestyrekommissionen
           2 9 1 Mødeindkaldelse
           • Grønlands Administration
           • Grønlands Landsråd
           • Grønlandskommissioner
           2 9 2 Betænkning vedrørende socialforsorgen i Grønland
           • betænkninger
           • Grønlands Administration
           • Grønlands Landsråd
           • Grønlandskommissioner
           • samfundsforhold
           2 9 3 Socialudvalget, dok.nr. 1. Socialforsorg i Grønland.
           • Grønlands Administration
           • Grønlands Landsråd
           • Grønlandskommissioner
           • redegørelser
           2 10  

           Underkommission III (Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål) 1948-1950.

           • Grønlands Administration
           • Grønlands Landsråd
           • Grønlandskommissioner
           • A 026, Ministeriet for Grønland
           • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
           • A 028, Hjemmestyrekommissionen
            2 10 1 Betænkning vedr. sundhedsforholdende på Grønland.
            • betænkninger
            • Grønlands Administration
            • Grønlands Landsråd
            • Grønlandskommissioner
            • sundhed
            • sundhedsvæsen
            • sygdomme
            • sygehuse
            • tuberkulosebekæmpelse
            3 11  

            Underkommission III (Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål) 1948-1950.

            • Grønlands Administration
            • Grønlands Landsråd
            • Grønlandskommissioner
            • A 026, Ministeriet for Grønland
            • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
            • A 028, Hjemmestyrekommissionen
             3 11 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission III
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • oversigter
             • Brun, Eske
             • Christensen, N.O.
             • Egede, G
             • Simonÿ, Christian Frederik
             3 11 2 Mødeindkaldelser
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             3 11 3 Bilag nr. 1. For tiden skal de grønlandske læger afgive følgende indberetninger m.m.
             • bilag
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • læger
             3 11 4 Dok. 2. Nødvendigheden af at Grønlands befolkning koncentreres noget mere.
             • avisartikler
             • byer
             • bygder
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • Egede, G
             3 11 5 Dok. 3. Nogle betragtninger over lægelige- sociale forhold i tilslutning til kommissionsarbejdet.
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • læger
             • sundhedsvæsen
             3 11 6 Dok. 4. Foredrag i Grønlandske Selskab 13. marts 1947. Erfaringer og problemer gennem 24 års lægevirksomhed i Grønland.
             • foredrag
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • læger
             • sundhedsvæsen
             3 11 7 Notat
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • notater
             3 11 8 Ref.nr. 1-3. 1949. Referater af underkommission III's møder.
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • mødereferater
             • Brun, Eske
             • Christensen, N.O.
             • Egede, G
             • Simonÿ, Christian Frederik
             3 11 9 Bilag 1. Arkitekt O. Himmelstrups redegørelse ved mødet i underkommission III den 9. februar 1949.
             • arkitektur
             • bebyggelse
             • boliger
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • redegørelser
             3 12  

             Underkommission III (Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål) 1948-1950.

             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • A 026, Ministeriet for Grønland
             • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
             • A 028, Hjemmestyrekommissionen
              3 12 1 Notat
              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              • notater
              3 12 2 Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål, herunder fremme af det private byggeri.
              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              • sundhedsvæsen
              3 12 3 Brev til Landsfoged Christensen
              • breve
              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              • Christensen, N.O.
              3 12 4 Nogle betragtninger over lægelige- sociale forhold i tilslutning til kommissionsarbejdet.
              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              3 12 5 Godthaab Lægeembede. Brev til alle hustande i Sydgrønland.
              • breve
              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              • hygiejne
              3 12 6 Dok. 4. Den grønlandske by.
              • avisartikler
              • byer
              • bygder
              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              3 12 7 Rettelser og tilføjelser til udkast til betænkning om sundhedsforholdende på Grønland, vedtaget i møde i underkommission III tirsdag den 3. maj 1949.
              • betænkninger
              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              3 12 8 Beretninger vedrørende Grønlands Styrelse. Beretning fra den af sundhedsstyrelsen til Grønland udsendte lægeekspedition 1947-48.
              • betænkninger
              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              • hygiejne
              • jordemødre
              • læger
              • seksualitet
              • sundhed
              • tuberkulose
              3 13  

              Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.

              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              • A 026, Ministeriet for Grønland
              • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
              • A 028, Hjemmestyrekommissionen
               3 13 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission IV
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               • oversigter
               • Brun, Eske
               • Christensen, N.O.
               • Egede, G
               • Simonÿ, Christian Frederik
               3 13 2 Mødeindkaldelser
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               3 13 3 Overvejelser med hensyn til den private kapitals indslag i det grønlandske erhvervsliv.
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               3 13 4 Fiskeriudvalget, dok.nr. 2. Arbejdsydelse for fremstilling af 3 tons torskefilet og 3 tons saltfisk.
               • fiskeri
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               3 13 5 Forsyningsudvalget, dok.nr. 1. Emneliste for de videre forhandlinger i forsyningsudvalget.
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               3 13 6 Forsyningsudvalget, dok.nr. 2. Problemer vedrørende oprettelse af transithavne i Grønland.
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               3 13 7 Dok.nr. 2. Pris- og lønforhold i Danmark og Grønland.
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               • lønforhold
               3 13 8 Dok.nr. 3. Nogle betragtninger vedrørende den fremtidige organisation af det grønlandske erhvervsliv i tilknytning til de på mødet i underkommission IV fremsatte udtalelser.
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               3 13 9 Ref.nr. 1, 2 og 5, 1949. Referater af møder i underkommission IV.
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               • mødereferater
               • Brun, Eske
               • Christensen, N.O.
               • Egede, G
               • Simonÿ, Christian Frederik
               3 13 10 Den økonomiske virksomhed, befolkningens erhverv og deres fremme. Produktionens behandling og afsætning. Forsyningstjenesten. Monopolet.
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               3 13 11 Organisationen af det grønlandske erhvervsliv
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               3 13 12 Udnyttelse af de grønlandske mineralforekomster
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               • minedrift
               3 13 13 Betænkning vedrørende kul- og marmorbrydning i Grønland
               • betænkninger
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               • kul
               • marmor
               • minedrift
               3 13 14 Notat
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               • notater
               3 14  

               Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.

               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               • A 026, Ministeriet for Grønland
               • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
               • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                3 14 1 Udkast til betænkning vedrørende den grønlandske forsyningstjeneste.
                • betænkninger
                • Grønlands Administration
                • Grønlands Landsråd
                • Grønlandskommissioner
                3 15  

                Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.

                • Grønlands Administration
                • Grønlands Landsråd
                • Grønlandskommissioner
                • A 026, Ministeriet for Grønland
                • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                 3 15 1 2' udkast til betænkning vedrørende den grønlandske forsyningstjeneste.
                 • betænkninger
                 • Grønlands Administration
                 • Grønlands Landsråd
                 • Grønlandskommissioner
                 4 16  

                 Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.

                 • Grønlands Administration
                 • Grønlands Landsråd
                 • Grønlandskommissioner
                 • A 026, Ministeriet for Grønland
                 • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                 • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                  4 16 1 Betænkningsudkast vedr. den grønlandske forsyningstjeneste.
                  • betænkninger
                  • Grønlands Administration
                  • Grønlands Landsråd
                  • Grønlandskommissioner
                  4 17  

                  Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.

                  • Grønlands Administration
                  • Grønlands Landsråd
                  • Grønlandskommissioner
                  • A 026, Ministeriet for Grønland
                  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                  • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                   4 17 1 Mødeindkaldelse
                   • Grønlands Administration
                   • Grønlands Landsråd
                   • Grønlandskommissioner
                   4 17 2 Fåre- og landbrugsudvalget, dok.nr. 1. Den grønlandske fåreavl m.m.
                   • fåreavl
                   • Grønlands Administration
                   • Grønlands Landsråd
                   • Grønlandskommissioner
                   4 17 3 Udkast til betænkning vedrørende den grønlandske fåreavl m.m.
                   • betænkninger
                   • fåreavl
                   • Grønlands Administration
                   • Grønlands Landsråd
                   • Grønlandskommissioner
                   4 18  

                   Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.

                   • Grønlands Administration
                   • Grønlands Landsråd
                   • Grønlandskommissioner
                   • A 026, Ministeriet for Grønland
                   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                   • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                    4 18 1 Betænkningsudkast vedrørende det grønlandske fiskeri.
                    • betænkninger
                    • fiskeri
                    • fiskerierhverv
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlands Landsråd
                    • Grønlandskommissioner
                    4 18 2 Forslag angående næringsbeviser.
                    • fiskeri
                    • fiskerierhverv
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlandskommissioner
                    4 18 3 Fiskeriudvalget, dok.nr. 1. Oplysninger vedrørende a/s færøske fiskerskibe.
                    • fiskeri
                    • fiskerierhverv
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlands Landsråd
                    • Grønlandskommissioner
                    4 18 4 Fiskeriudvalget, dok.nr. 2. Arbejdsydelse for fremstilling af 3 tons torskefilet og 3 tons saltfisk.
                    • fiskeri
                    • fiskerierhverv
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlands Landsråd
                    • Grønlandskommissioner
                    4 18 5 Fiskeriudvalget, dok.nr. 3. Overslag over driftsudgifter for et 10-tons motorfartøj i grønlandsfiskeriet. Hovedredskab langliner, men desuden anvendes nogle få torskeruser og lejlighedsvis rejetrawl.
                    • fiskeri
                    • fiskerierhverv
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlands Landsråd
                    • Grønlandskommissioner
                    4 18 6 Fiskeriudvalget, dok.nr. 4. Beddinger i Grønland.
                    • fiskeri
                    • fiskerierhverv
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlands Landsråd
                    • Grønlandskommissioner
                    4 18 7 Fiskeriudvalget, dok.nr. 5. Financieringsplan for grønlandske fiskekuttere.
                    • fiskeri
                    • fiskerierhverv
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlands Landsråd
                    • Grønlandskommissioner
                    4 18 8 Fiskeriudvalget, dok.nr. 6. Rentabilitetsopstilling for en torskefilletfabrik med lynfrysningsanlæg i Grønland.
                    • fiskeri
                    • fiskerierhverv
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlands Landsråd
                    • Grønlandskommissioner
                    4 18 9 Mødeindkaldelse.
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlands Landsråd
                    • Grønlandskommissioner
                    4 19  

                    Underkommission IV (Den økonomiske virkesomhed) 1948-1950.

                    • Grønlandskommissioner
                    • A 026, Ministeriet for Grønland
                    • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                    • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                     4 19 1 Mødeindkaldelse
                     • Grønlands Administration
                     • Grønlands Landsråd
                     • Grønlandskommissioner
                     4 19 2 Retteliste til betænkningsudkastet vedrørende den grønlandske fåreavl m.m.
                     • betænkninger
                     • fåreavl
                     • fårehold
                     • Grønlands Administration
                     • Grønlands Landsråd
                     • Grønlandskommissioner
                     4 19 3 Retteliste til betænkningsudkastet vedrørende den grønlandske forsyningstjeneste.
                     • betænkninger
                     • Grønlands Administration
                     • Grønlands Landsråd
                     • Grønlandskommissioner
                     4 19 4 Retteliste til betænkningsudkastet vedrørende det grønlandske fiskeri.
                     • betænkninger
                     • fiskeri
                     • fiskerierhverv
                     • Grønlands Administration
                     • Grønlands Landsråd
                     • Grønlandskommissioner
                     4 19 5 Ref.nr. 3. Referat af mødet i underkommission IV den 7. juli 1949 på Rigsdagen.
                     • Grønlands Administration
                     • Grønlands Landsråd
                     • Grønlandskommissioner
                     • mødereferater
                     • Brun, Eske
                     • Egede, G
                     4 19 6 Udkast til Betænkning vedrørende det grønlandske fiskeri.
                     • betænkninger
                     • fiskeri
                     • fiskerierhverv
                     • Grønlands Administration
                     • Grønlands Landsråd
                     • Grønlandskommissioner
                     4 20  

                     Underkommission V (Mineralogiske undersøgelser) 1948-1950.

                     • Grønlands Administration
                     • Grønlands Landsråd
                     • Grønlandskommissioner
                     • A 026, Ministeriet for Grønland
                     • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                     • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                      4 20 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission V.
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • oversigter
                      • Brun, Eske
                      • Christensen, N.O.
                      • Simonÿ, Christian Frederik
                      4 20 2 Mødeindkaldelser.
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      4 20 3 Notat / skitse af satitisk natur.
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • notater
                      4 20 4 Afskrift af brev til Departementchef H.H. Koch fra J.O.B. Petersen angående medlemmerne i underkommission V.
                      • afskrifter
                      • breve
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      4 20 5 Fortroligt. Afskrift. Blyforekomsterne ved Mestervig, Østgrønland.
                      • afskrifter
                      • bly
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • minedrift
                      4 20 6 Udkast til betænkning vedrørende mineralogiske undersøgelser og anden videnskablig virksomhed i Grønland.
                      • betænkninger
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • minedrift
                      4 20 7 Dok.nr. 2. Oversigt over marmorbrydningen i Grønland i perioden 1933-40.
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • marmor
                      4 20 8 Dok.nr. 3. Skrivelse af 6. april 1949 fra ingeniør J.O.B. Petersen til Departementschef H.H. Koch.
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • marmor
                      • råstoffer
                      4 20 9 Ref.nr. 1-3, 1949. Referater af møder i underkommission V.
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • mødereferater
                      • Brun, Eske
                      • Christensen, N.O.
                      • Egede, G
                      • Simonÿ, Christian Frederik
                      4 20 10 Oversigt over hvilke videnskabsmænd der arbejder i Grønland
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • oversigter
                      5 21  

                      Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.

                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • A 026, Ministeriet for Grønland
                      • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                      • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                       5 21 1 Kulturelle forhold - herunder kirke, skole, radio, presse m.v.
                       • Grønlands Administration
                       • Grønlands Landsråd
                       • Grønlandskommissioner
                       • kirke- og undervisningsvæsenet
                       • radio
                       • skolevæsen
                       5 21 2 Skoleudvalget, dok.nr. 1. Den grønlandske skoles nuværende organisation (styrelse og tilsyn).
                       • Grønlands Administration
                       • Grønlands Landsråd
                       • Grønlandskommissioner
                       • skolevæsen
                       5 21 3 Kirke- og skoleudvalget, dok.nr. 4. Læseplaner for Ungdomsskolerne i Grønland - de "højere skoler"
                       • Grønlands Administration
                       • Grønlands Landsråd
                       • Grønlandskommissioner
                       • skolevæsen
                       • uddannelse
                       5 21 4 Kirke- og skoleudvalget, dok.nr. 8. Notater fra samtaler i Oslo vedr. undervisningssproget og andre forhold i de samiske (lappiske) skoler i Finmarken, Nordnorge.
                       • Grønlands Administration
                       • Grønlands Landsråd
                       • Grønlandskommissioner
                       • samer
                       • skolevæsen
                       5 21 5 Betænkning vedr. kulturelle forhold i Grønland.
                       • betænkninger
                       • Grønlands Administration
                       • Grønlands Landsråd
                       • Grønlandskommissioner
                       • radio
                       • skolevæsen
                       • uddannelse
                       5 21 6 Bilag.
                       • bilag
                       • Grønlands Administration
                       • Grønlands Landsråd
                       • Grønlandskommissioner
                       5 21 7 Bemærkninger angående kirke- og skoleudvalgets betænkning.
                       • Grønlands Administration
                       • Grønlands Landsråd
                       • Grønlandskommissioner
                       5 22  

                       Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.

                       • Grønlands Administration
                       • Grønlands Landsråd
                       • Grønlandskommissioner
                       • A 026, Ministeriet for Grønland
                       • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                       • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                        5 22 1 Forhandlinger om Skole- og Kirke-forhold.
                        • forhandlingsprotokoller
                        • Grønlands Administration
                        • Grønlands Landsråd
                        • Grønlandskommissioner
                        • kirke- og undervisningsvæsenet
                        • skolevæsen
                        5 22 2 Betænkning vedr. det grønlandske skolevæsen.
                        • betænkninger
                        • Grønlands Administration
                        • Grønlands Landsråd
                        • Grønlandskommissioner
                        • skolevæsen
                        5 23  

                        Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.

                        • Grønlands Administration
                        • Grønlands Landsråd
                        • Grønlandskommissioner
                        • A 026, Ministeriet for Grønland
                        • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                        • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                         5 23 1 Dok.nr. 2 Grønlands radiofoni og "Grønlandsposten".
                         • Grønlands Administration
                         • Grønlands Landsråd
                         • Grønlandskommissioner
                         • radio
                         5 23 2 Arbejdsudvalget for kulturelle anliggende, dok. nr. 4. Omhandler grønlandsk radio.
                         • Grønlands Administration
                         • Grønlands Landsråd
                         • Grønlandskommissioner
                         • radio
                         5 23 3 Arbejdsudvalget for kulturelle anliggende, dok. nr. 5. Orientering vedr. Lærlingeuddannelse i Grønland.
                         • Grønlands Administration
                         • Grønlands Landsråd
                         • Grønlandskommissioner
                         • skolevæsen
                         5 23 4 Ref.nr. 3-4, 1949. Referater af møder i underkommission VI.
                         • Grønlands Administration
                         • Grønlands Landsråd
                         • Grønlandskommissioner
                         • mødereferater
                         • skolevæsen
                         • Brun, Eske
                         • Christensen, N.O.
                         • Egede, G
                         • Simonÿ, Christian Frederik
                         5 23 5 Betænkning vedr. den grønlandske kirke.
                         • betænkninger
                         • Grønlands Administration
                         • Grønlands Landsråd
                         • Grønlandskommissioner
                         • kirke- og undervisningsvæsenet
                         5 23 6 Retteliste til betænkning vedr. den grønlandske kirke.
                         • betænkninger
                         • Grønlands Administration
                         • Grønlands Landsråd
                         • Grønlandskommissioner
                         • kirke- og undervisningsvæsenet
                         5 23 7 Mødeindkaldelse.
                         • Grønlands Administration
                         • Grønlands Landsråd
                         • Grønlandskommissioner
                         5 24  

                         Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.

                         • Grønlands Administration
                         • Grønlands Landsråd
                         • Grønlandskommissioner
                         • A 026, Ministeriet for Grønland
                         • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                         • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                          5 24 1 Dok.nr. 2. Orientering vedrørende kulturelle opgaver i Grønland.
                          • Grønlands Administration
                          • Grønlands Landsråd
                          • Grønlandskommissioner
                          5 24 2 Arbejdsudvalget for kulturelle anliggende, dok.nr. 3. Oplysninger om Sydgrønlands bogtrykkeri f.å. 1947-48.
                          • bogtrykkerier
                          • bøger
                          • Grønlands Administration
                          • Grønlands Landsråd
                          • Grønlandskommissioner
                          5 24 3 Betænkning vedr. det grønlandske skolevæsen.
                          • betænkninger
                          • Grønlands Administration
                          • Grønlands Landsråd
                          • Grønlandskommissioner
                          • skolevæsen
                          5 25  

                          Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.

                          • Grønlands Administration
                          • Grønlands Landsråd
                          • Grønlandskommissioner
                          • A 026, Ministeriet for Grønland
                          • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                          • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                           5 25 1 Bilag 1. Udkast til læseplaner m.m. for ungdomsskolerne i Grønland - de "højere skoler", udarbejdet af efterskoleforstander M. Gam.
                           • bilag
                           • Grønlands Administration
                           • Grønlands Landsråd
                           • Grønlandskommissioner
                           • skolevæsen
                           5 25 2 Bilag 2. Udkast til plan for husmoderskoler udarbejdet af efterskoleforstander M. Gam.
                           • bilag
                           • Grønlands Administration
                           • Grønlands Landsråd
                           • Grønlandskommissioner
                           5 25 3 Bilag 3. Overslag over driftsudgifter i forbindelse med forslaget om udvidelse af skolevæsnets personale i Grønland.
                           • bilag
                           • Grønlands Administration
                           • Grønlands Landsråd
                           • Grønlandskommissioner
                           • skolevæsen
                           5 25 4 Bilag 4. Over slag over byggearbejder, som forudsættes i betænkningen (incl. inventar). Realskolen (højskolen) og seminariet ved Godthåb.
                           • bilag
                           • bygninger
                           • Grønlands Administration
                           • Grønlands Landsråd
                           • Grønlandskommissioner
                           • skolevæsen
                           5 25 5 Bilag 5. Overslag over stigningen i årlige driftsudgifter som følge af betænkningens forslag.
                           • bilag
                           • Grønlands Administration
                           • Grønlands Landsråd
                           • Grønlandskommissioner
                           • skolevæsen
                           5 25 6 Mødeindkaldelse.
                           • Grønlands Administration
                           • Grønlands Landsråd
                           • Grønlandskommissioner
                           5 25 7 Betænkning vedr. det grønlandske skolevæsen.
                           • betænkninger
                           • Grønlands Administration
                           • Grønlands Landsråd
                           • Grønlandskommissioner
                           • skolevæsen
                           5 26  

                           Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.

                           • Grønlands Administration
                           • Grønlands Landsråd
                           • Grønlandskommissioner
                           • A 026, Ministeriet for Grønland
                           • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                           • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                            5 26 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission VI
                            • Grønlands Administration
                            • Grønlands Landsråd
                            • Grønlandskommissioner
                            • oversigter
                            • Brun, Eske
                            • Christensen, N.O.
                            • Egede, G
                            • Simonÿ, Christian Frederik
                            5 26 2 Mødeindkaldelser.
                            • Grønlands Administration
                            • Grønlands Landsråd
                            • Grønlandskommissioner
                            5 26 3 Notat.
                            • Grønlands Administration
                            • Grønlands Landsråd
                            • Grønlandskommissioner
                            • notater
                            5 26 4 Kirke- skoleudvalget, dok.nr. 7.
                            • Grønlands Administration
                            • Grønlands Landsråd
                            • Grønlandskommissioner
                            • kirke- og undervisningsvæsenet
                            • skolevæsen
                            5 26 5 Ref.nr. 1-2, 1949. Referater af underkommission VI's møder. Bilag til ref.nr. 2.
                            • bilag
                            • Grønlands Administration
                            • Grønlands Landsråd
                            • Grønlandskommissioner
                            • mødereferater
                            • Brun, Eske
                            • Christensen, N.O.
                            • Egede, G
                            • Simonÿ, Christian Frederik
                            5 26 6 Betænkning afgivet af det af Grønlands Styrelse nedsatte Udvalg vedrørende den grønlandske Kirke og Skole.
                            • betænkninger
                            • Grønlands Administration
                            • Grønlands Landsråd
                            • Grønlandskommissioner
                            • kirke- og undervisningsvæsenet
                            • skolevæsen
                            6 27  

                            Underkommission VII (Teknisk organisation) 1948-1950.

                            • Grønlandskommissioner
                            • A 026, Ministeriet for Grønland
                            • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                            • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                             6 27 1 Mødeindkaldelse.
                             • Grønlands Administration
                             • Grønlands Landsråd
                             • Grønlandskommissioner
                             6 27 2 Notat omhandlende håndværkere.
                             • Grønlands Administration
                             • Grønlands Landsråd
                             • Grønlandskommissioner
                             6 27 3 Manuskript til radioudtalelse.
                             • Grønlands Administration
                             • Grønlands Landsråd
                             • Grønlandskommissioner
                             • manuskripter
                             • radio
                             6 27 4 Betænkning vedr. teknisk organisation. 2. udkast.
                             • betænkninger
                             • Grønlands Administration
                             • Grønlands Landsråd
                             • Grønlandskommissioner
                             • samfundsforhold
                             6 28  

                             Underkommission VII (Teknisk organisation) 1948-1950.

                               6 28 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission VII.
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               • oversigter
                               • Brun, Eske
                               • Christensen, N.O.
                               • Egede, G
                               • Simonÿ, Christian Frederik
                               6 28 2 Bilag 4. Oversigt over den tekniske administrations hierarki.
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               • oversigter
                               6 28 3 Mødeindkaldelser.
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               6 28 4 Betænkning vedr. teknisk organisation. 1. udkast.
                               • betænkninger
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               • samfundsforhold
                               6 28 5 Dok.nr. 2. Omhandler udarbejdelsen af rammer for den tekniske indsats i Grønland.
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               • samfundsforhold
                               6 28 6 Dok.nr. 3. Oversigt over Grønlands trafikale forhold og de i forbindelse dermed opståede problemer.
                               • flyvning
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               • sejlads
                               6 28 7 Dokument omhandlende den tekniske organisation.
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               • samfundsforhold
                               6 28 8 Afskrift. Forundersøgelser vedrørende mulighederne for etablering af lufttrafik på Grønland.
                               • afskrifter
                               • flyvning
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               6 28 9 Ref.nr. 1-2, 1949. Referater af underkommission VII's møder.
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               • mødereferater
                               • Brun, Eske
                               • Christensen, N.O.
                               • Egede, G
                               • Simonÿ, Christian Frederik
                               6 29  

                               Underkommission VIII (Lønningssystem og personalepolitik) 1948-1950.

                               • Grønlandskommissioner
                               • A 026, Ministeriet for Grønland
                               • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                               • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                                6 29 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission VIII.
                                • Grønlands Administration
                                • Grønlands Landsråd
                                • Grønlandskommissioner
                                • oversigter
                                • Brun, Eske
                                • Christensen, N.O.
                                • Egede, G
                                • Simonÿ, Christian Frederik
                                6 29 2 Mødeindkaldelse.
                                • Grønlands Administration
                                • Grønlands Landsråd
                                • Grønlandskommissioner
                                6 29 3 Notat.
                                • Grønlands Administration
                                • Grønlands Landsråd
                                • Grønlandskommissioner
                                • notater
                                6 29 4 Dokument omhandlende lønningssystemet.
                                • Grønlands Administration
                                • Grønlands Landsråd
                                • Grønlandskommissioner
                                • lønforhold
                                6 29 5 Dok.nr. 2. Oversigt over nogle hovedproblemer i forbindelse med tilrettelæggelsen af den fremtidige lønnings- og personalepolitik indenfor den grønlandske forvaltning.
                                • Grønlands Administration
                                • Grønlands Landsråd
                                • Grønlandskommissioner
                                • lønforhold
                                6 29 6 Dok.nr. 3. Lønningssystemet og personalepolitik. De vigtigste nugældende lønningsbestemmelser vedrørende den grønlandske administration.
                                • Grønlands Administration
                                • Grønlands Landsråd
                                • Grønlandskommissioner
                                • lønforhold
                                6 29 7 Dok.nr. 4. Henvendelse fra Hovedbestyrelsen for Bestillingsforeningen i Grønland.
                                • Grønlands Administration
                                • Grønlands Landsråd
                                • Grønlandskommissioner
                                6 29 8 Ref.nr. 1-5, 1949. Referater af underkommission VIII's møder.
                                • Grønlands Administration
                                • Grønlands Landsråd
                                • Grønlandskommissioner
                                • mødereferater
                                • Brun, Eske
                                • Christensen, N.O.
                                • Egede, G
                                • Simonÿ, Christian Frederik
                                6 30  

                                Underkommission IX (Scoresbysund, Angmagssalik og Thule) 1948-1950.

                                • Grønlandskommissioner
                                • A 026, Ministeriet for Grønland
                                • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                                • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                                 6 30 1 Indlæg af N.O.C. omhandlende Thule og Østgrønland
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • Thule
                                 • Østgrønland
                                 • Christensen, N.O.
                                 6 30 2 Kopi af Thule-overdragelsesdokumentet.
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • statsministeriet
                                 • Rasmussen, Knud
                                 6 30 3 Dokument omhandlende afholdelse af Fangerrådsmøde.
                                 • Grønlandskommissioner
                                 6 30 4 Referat af samtale omhandlende Thules eventuelle inkl. i forhandlingerne.
                                 • Grønlands Administration
                                 • Grønlands Landsråd
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • mødereferater
                                 • Thule
                                 6 30 5 Afskrift. Omhandler den kommende oprettelse af den amerikanske meterologiske station ved Thule.
                                 • afskrifter
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • Thule
                                 • Thule Air Base
                                 6 30 6 Dok.nr. 2. Thule.
                                 • Grønlands Administration
                                 • Grønlands Landsråd
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • Thule
                                 6 30 7 Dok.nr. 3. Skrivelse af 16/2 1949 fra præsten i Thule til landsfogeden i Nordgrønland samt skrivelse af 1/3 1949 fra fangerrådsformanden til samme landsfoged.
                                 • Grønlands Administration
                                 • Grønlands Landsråd
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • Thule
                                 6 30 8 Dok.nr. 4. Oversigt over befolkningsudviklingen og den økonomiske udvikling m.v. i Angmassalik, Scoresbysund med tilgrænsede områder samt i Thule.
                                 • befolkning
                                 • demografi
                                 • Grønlands Administration
                                 • Grønlands Landsråd
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • samfundsforhold
                                 • statistik
                                 • Thule
                                 • Østgrønland
                                 6 30 9 Henvendelse fra Torben Krogh til N.O. Christensen omhandlende Thule
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • Thule
                                 • Christensen, N.O.
                                 6 30 10 Dokument omhandlende Nogle bemærkninger om Kap York stationen Thule + bilag.
                                 • Grønlands Administration
                                 • Grønlands Landsråd
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • Thule
                                 6 31  

                                 Underkommission IX (Scoresbysund, Angmagssalik og Thule) 1948-1950.

                                 • Grønlandskommissioner
                                 • A 026, Ministeriet for Grønland
                                 • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                                 • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                                  6 31 1 Dokument. Nogle Bemærkninger om Kap York Stationen Thule af overretssagfører Rudolf Sand, stationens administrator + Bilag.
                                  • Grønlandskommissioner
                                  • samfundsforhold
                                  • Thule
                                  6 32  

                                  Underkommission IX (Scoresbysund, Angmagssalik og Thule) 1948-1950.

                                  • Grønlandskommissioner
                                  • A 026, Ministeriet for Grønland
                                  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                                  • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                                   6 32 1 Fortegnelse over medlemmerne i underkommission IX.
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlands Landsråd
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • oversigter
                                   • Brun, Eske
                                   • Christensen, N.O.
                                   • Egede, G
                                   • Simonÿ, Christian Frederik
                                   6 32 2 Notater
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlands Landsråd
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • notater
                                   6 32 3 Kundgørelser vedrørende Grønlands Styrelse. Nr. 3, 1947. Administrative Bestemmelser for Østgrønland.
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • Østgrønland
                                   6 32 4 Telegram fra Thule til Grønlands Styrelse
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • Thule
                                   6 32 5 Mødeindkaldelser
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlands Landsråd
                                   • Grønlandskommissioner
                                   6 32 6 Retteliste til udkast til betænkning vedrørende Østgrønland og Thule.
                                   • betænkninger
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlands Landsråd
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • Thule
                                   • Østgrønland
                                   6 32 7 Dokumenter omhandlende Thule
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • Thule
                                   6 32 8 Instrux for Handelsbestyren og det øvrige i Administrationens Tjeneste stående Personale ved det nye Handelssted på Grønlands Østkyst.
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • instrukser
                                   • Østgrønland
                                   6 32 9 Dokumenter omhandlende valgregler i Thule.
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • Thule
                                   6 32 10 Indlæg til Kommissionen.
                                   • Grønlandskommissioner
                                   6 32 11 Ref.nr. 1 og 3, 1949. Referater af underkommission IX's møder.
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlands Landsråd
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • mødereferater
                                   • Brun, Eske
                                   • Christensen, N.O.
                                   • Egede, G
                                   • Simonÿ, Christian Frederik
                                   6 32 12 Dok.nr. 1. Angmassalik, Scoresbysund og Thule. Kort redegørelse for de gældende bestemmelser vedrørende ovennævnte områder.
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlands Landsråd
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • Thule
                                   • Østgrønland
                                   6 32 13 Dok.nr. 4. Detaljeret redegørelse for Østgrønland og Thule.
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlands Landsråd
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • Thule
                                   • Østgrønland
                                   6 32 14 Retteliste til dok.nr. 4 vedrørende Østgrønland og Thule.
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlands Landsråd
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • Thule
                                   • Østgrønland
                                   6 33  

                                   Fortegnelse over litteratur om Grønland.

                                   • Grønlandskommissioner
                                   • A 026, Ministeriet for Grønland
                                   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                                   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

                                    Document Archive

                                    The document archive includes diaries, manuscripts, reports, observations, letters and other kinds of written materials concerning the history of Greenland and the Arctic regions. Search in our online catalogue (only in Danish) to see information about the different archival fonds. Contact the archive manager, Jørgen Trondhjem, if you have any questions or comments:

                                    +45 3231 5055