Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 267
Østgrønlandsk Kompagni A/S
Beskrivelse: Østgrønlandsk Kompagnis A/S samlet arkiv fra perioden 1919-39.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Ingen note registreret
Henvisninger
Relaterede fonde:
  Emneord:
   Personer:

    Arkivfonden indeholder nedenstående


    Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
    0 22  

    Udgået.

     1 1  

     Love for A/S Østgrønlandsk Kompagni. 2 maskinskrevne og 1 trykt eksemplar. (1919).

     • love
     1 2  

     Generalforsamlingsprotokol (1919-1927).

     • protokoller
     1 3  

     Brev fra Aktieselskabsregistret om registrering af udvidelse af aktiekapitalen. (1921).

     • breve
     • penge
     1 4  

     Liste over aktionærer (1921).

     • oversigter
     1 5  

     Bekendtgørelse om sømænds pleje etc. (1923).

     • bekendtgørelser
     1 6  

     Ansøgning om støtte fra ØK (1921).

     • ansøgninger
     • penge
     1 7  

     Brev til danskere i USA om tegning af aktier, bilagt resumé over kompagniets virksomhed, af Manniche. (1921).

     • breve
     • oversigter
     • penge
     1 8  

     Redegørelse til generalforsamlingen (1919).

     • redegørelser
     1 9  

     Redegørelse for generalsamlingen (1925).

     • redegørelser
     1 10  

     Ansøgning til Indenrigsministeriet om koncession på jagt i Østgrønland (1920).

     • ansøgninger
     • jagt
     • Østgrønland
     1 11  

     Ansøgning til Finansministeriet om lån, ca. 265.000 kr. (1921).

     • ansøgninger
     • lån
     1 12  

     Budgetforslag forelagt direktøren for Styrelsen. (1921).

     • budgetter
     1 13  

     Andragende til Styrelsen (1921).

      1 14  

      Rapport om forholdene til Indenrigsmnisteriet (1921).

      • rapporter
      1 15  

      Skadesløsbrev til Statskassen. (1921 ?).

      • breve
      1 16  

      Fremlæggelse for finansudvalget. Af Manniche? (1921 ?).

      • indberetninger
      1 17  

      Udkast til ansøgning til Udenrigsministeriet. (1921 ?).

      • ansøgninger
      • udenrigsministeriet
      1 18  

      Anmodning til Indenrigsministeriet om ændrede tilbagelånsvilkår og om nye lån. (1922).

      • lån
      1 19  

      Rapport til regeringen om kompagniets kår. (ca. 1922).

      • rapporter
      • statsministeriet
      1 20  

      Fortale for Kompagniets fortsatte eksistens (1922).

      • anbefalinger
      1 21  

      Redegørelse fra Lindhard og I.P. Koch om Scoresby Sunds kolonisering (1922).

      • redegørelser
      • Koch, J P
      1 23  

      Redegørelse til Indenrigsministeriet om kompagniets forhold til hr. Wilkenfeldt. (1922).

      • redegørelser
      1 24  

      Ansøgning til Indenrigsministeriet om støtte til at udruste nyt skib sommeren 1924.

      • ansøgninger
      1 25  

      Ansøgning til Indenrigsministeriet om 126.000 kr. (1924).

      • ansøgninger
      • penge
      1 26  

      Redegørelse til finansudvalget (1924).

      • redegørelser
      1 27  

      Aftale om lån fra Styrelsen til betaling af mandskab (1924).

      • lån
      1 28  

      Korrespondance om Styrelsen om lukning af kompagniet (1925).

      • korrespondance
      1 29  

      Anmodning til Indenrigsministeriet om frafald af gældskrav mod overdragelse af kompagniets ejendom. Akkordaftale. (1926).

      • ansøgninger
      • penge
      2 30  

      Oversigt over kompagniets virksomhed (1919-1924).

      • oversigter
      2 31  

      Rentabilitetsberegninger.

      • penge
      • regnskaber
      2 32  

      Oversigt over produkter hjemsendt. (1920).

      • oversigter
      2 33  

      Oversigt over udbyttet (1920-1921).

      • oversigter
      2 34  

      Regnskabsoversigter (1921-1927).

      • oversigter
      • regnskaber
      2 35  

      Inventarlister fra stationernen A, B, C, D, E og F. (1922).

      • inventar
      • oversigter
      2 36  

      Opslag fra Hvalrosodden om 5 fangstmænds hjemrejse samt afskrifter af opslag i huset i Danmarkshavn. (1921).

      • afskrifter
      • Danmarkshavn
      • fangstmænd
      • Hvalrosodden
      2 37  

      Rapport om dyrelivet på Sabineø (1919-1920).

      • fauna
      • rapporter
      2 38  

      Beretning om Danmarkshavnm med inventeropgørelse (1919-1920).

      • beretninger
      • Danmarkshavn
      • inventar
      2 39  

      Hans Ludvig Jensens rapport om rejse fra Stormnæs til Hvalrosodden (1919).

      • Hvalrosodden
      • rapporter
      • Jensen, Hans Ludvig
      2 40  

      Rapporter fra Hans Ludvig Jensen (1919-1921).

      • rapporter
      • Jensen, Hans Ludvig
      2 41  

      Brev fra Hans Ludvig Jensen til Manniche, august 1922.

      • breve
      • Jensen, Hans Ludvig
      2 42  

      Hans Ludvig Jensens dagbog Polarposten, 1919-1920. Indeholder nogle fotografier og tegninger.

      • dagbøger
      • fotografier
      • tegninger
      • Jensen, Hans Ludvig
      2 43  

      Dagbog ført af Hans Ludvig Jensen (1922-1923).

      • dagbøger
      • Jensen, Hans Ludvig
      2 44  

      Uddrag af jæger Kristen Larsens dagbøger fra Hvalrosodden og Bass Rock 1919-1921 og 1923-1924. Sammenskrevet 1941-1942. Breve til Thostrup, Danmark Ekspeditionens Arkiv. Samme person som Christen Larsen i lb.nr 50 og 52.

      • breve
      • dagbøger
      • fangstmænd
      • forlis
      • Hvalrosodden
      • A 109, Gustav G. Thostrup
      • A 144, Christian Bendix Thostrup
      • A 267, Østgrønlandsk Kompagni A/S
      • A 604, Kaptajn F. Hansen
      2 45  

      Rapport fra Station A af Stjernebo (1921).

      • rapporter
      3 46  

      Rapport fra Germaniahavn af H. Nielsen (1919-1921).

      • rapporter
      3 47  

      Jæger Carl Meyers rapport om rævefangst på Kap Hold with Hope (1920-1921).

      • fangst
      • rapporter
      • ræve
      3 48  

      Johan Petersens redegørelse om iagttagelser i Nordøstgrønland (1921).

      • redegørelser
       3 49  

       Brev til N.C. Ole Møller fra Peter Tutein (1925).

       • breve
       3 50  

       Oversigt over mandskabet (1919-1921). Christen Larsen samme som Kristen Larsen i lb.nr. 44.

       • dagny (skib)
       • Danmarkshavn
       • fangstmænd
       • fangststationer
       • forlis
       • Germaniahavn
       • Hvalrosodden
       • mandskab
       • oversigter
       • skibe
       • Teddy (skib)
       • Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok
       • Jensen, Hans Ludvig
       • Thostrup, Christian Bendix
       • Thostrup, Gustav
       3 51  

       Instruks til Manniche for ekspedition med Dagny (1919).

       • instrukser
       3 52  

       Kontakt med jæger Christen Larsen (1919). Samme som Kristen Larsen i lb.nr. 44.

       • ansættelsesforhold
       • arbejdsbeskrivelser
       • fangsthytter
       • fangstmænd
       • fangstpladser
       • fangststationer
       • korrespondance
       • Jensen, Hans Ludvig
       • Manniche, Arner Ludvig Valdemar
       3 53  

       klage over forholdene i Grønland fra Hans Bivskov (1922).

       • redegørelser
       3 54  

       Lægeerklæring vedrørende jæger Christensens død. (1923).

       • død
       • læger
       3 55  

       Instruktioner til mandskabet (1923).

       • instrukser
       • mandskab
       3 56  

       Instruktion for Scoresby Sund Station (1923).

       • instrukser
       3 57  

       Oversigt over Robert Frørups efterladte ejendele (1921).

       • oversigter
       3 58  

       Assurrancesag vedrørende skibsfører Lausen Sleth (1924).

        3 59  

        Brev fra Tromsø om at Dagny ikke er set (1920).

        • breve
        • dagny (skib)
        3 60  

        Plan for Teddys rejse (1921).

        • Teddy (skib)
        3 61  

        Rapport om Teddys rejse (1921).

        • rapporter
        • Teddy (skib)
        • Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok
        3 62  

        Plan for med ekspedition med Teddy (1923).

        • oversigter
        • Teddy (skib)
        • Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok
        3 63  

        Rejsedagbog for Teddy, ført af Bistrup. 17.06. - 09.09.1923.

        • dagbøger
        • Teddy (skib)
        3 64  

        Ordrebog for Teddy 1923, side 1-59. Dagbog for Teddy 09.09. - 09.11.1923, side 60-99.

        • dagbøger
        • ordrebøger
        • Teddy (skib)
        • Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok
        3 65  

        Ordrebog for Teddy 19.06.1922 - 31.07.1923. Dagbog for Teddy 10.11.1923 - marts 1924.

        • dagbøger
        • ordrebøger
        3 66  

        Kopier af ordrebog og rejsedagbog for rejsen med Teddy, ført af Bistrup (1921-1924).

        • dagbøger
        • kopier
        • ordrebøger
        • Teddy (skib)
        3 67  

        Skrivelse i forbindelse med Teddys forlis, herunder liste med svar formentlig til søforhøret (1924).

        • oversigter
        • skrivelser
        • Teddy (skib)
        3 68  

        Norsk avisudklip om undsætning af Teddy.

        • avisudklip
        • Teddy (skib)
        3 69  

        Vejledning i behandling af fugle og pattedyrskind, fangstmetoder m.m.

        • fangst
        • fauna
        • fugle
        • Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok
        3 70  

        Læserbrev om Grønlands muligheder, af H. Bistrup.

        • breve
        3 71  

        Mindetale om Østgrønlandsk Kompagni. Flere sider mangler.

        • taler
        3 72  

        Udskrift af afsluttende forhandlinger mellem Danmark og Norge vedrørende Grønland.

        • forhandlingsprotokoller
        3 73  

        kalenderdagbog (formentlig for direktør N.C.Th. Møller, formand for Kompagniet) (1922).

        • dagbøger
        3 74  

        Strandet på Østgrønland (1920-1922). To forskellige oversættelser af bogen af Marius Madsen / Lawrence F. Jones: 1. af Arne Jul Madsen; 2. af Janni Andreassen og N. O. Christensen.

        • bøger
        • ekspeditioner
        • fangstmænd
        • forlis
        • manuskripter
        • oversættelser
        • Østgrønland
        • A 109, Gustav G. Thostrup
        • A 144, Christian Bendix Thostrup
        • A 267, Østgrønlandsk Kompagni A/S
        • A 604, Kaptajn F. Hansen

        Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis. Søg i vores registrant for at se information om de forskellige dokument-samlinger. Kontakt arkivchef, Jørgen Trondhjem, ved spørgsmål eller kommentarer:

        +45 3231 5055