Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Her præsenteres nyligt tilkomne samlinger, udstillinger, formidlingsprojekter, publikationer og meget mere. For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

Vi har desværre problemer med bestillingsfunktionen på Arktiske Billeder. Indtil fejlen er rettet, kan man bestille billeder ved at sende en mail til <link>…

Læs mere

I februar bragte DRs P1 indslaget "Fra det høje nord" om Arktisk Instituts arkiver i programmet "Alle tiders historie".

DR skriver: Oppe under…

Læs mere

Dokumentdatabase, Biografisk Leksikon og Grønlandske Fortællinger er under opdatering

Læs mere

Der bliver igen uploadet billeder på Arktiske Billeder

Læs mere

Fredag d. 1. november blev vinderne af formidlingsprisen 2013 offentliggjort. Der var blevet indsendt 10 artikler inden deadline, og juryen bestående…

Læs mere

D. 31. oktober 2013 udkommer bogen "ALTID FRIMODIG" af Janni Andreassen

Læs mere

Dokumenter og ejendele fra Eigil Knuths privatbolig/kontor (A 500), og den anden er Det Grønlandske Selskabs samlede arkiv tilbage fra 1905

Læs mere

Databasen "Grønlandske fortællinger" - med myter og sagn udarbejdet af Birgitte Sonne

Læs mere

Arktisk Institut udarbejdede i perioden marts-september 2012 en detaljeret projektbeskrivelse (prospekt) om udviklingen af et arktisk videns- og…

Læs mere

Ny bog om Grønlands teknologihistorie udkommet!

Læs mere

For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

+45 3231 5055