Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Grønlandsregistranten viser vej til grønlandsrelaterede arkivalier indenfor Rigsfællesskabet

Databasen
Grønlandsregistranten tilbyder et overblik over grønlandsrelaterede arkivalier, der findes i arkiver, museer og øvrige samlinger (herefter: aktører) i Rigsfællesskabet (Grønland, Færøerne og Danmark). Arkivalier er som udgangspunkt ikke-publicerede papirdokumenter; bl.a. dag- og notesbøger, håndskrifter, korrespondance, og øvrige dokumenter, foruden museums- og arkivjournaler, protokoller og registraturer. En del aktører inkluderer desuden fotografier og nogle desuden forskellige typer genstande.

Det er aktørerne, der bidrager med oversigter (herefter: registranter) over arkivalierne, og ligeledes aktørerne, der beslutter detaljeringsgrad og omfang. Derfor varierer informationsniveauet, og databasen indeholder således både detaljerede registranter, beskrivelser af samlinger og/eller kortfattede oplysninger om at den pågældende aktør har grønlandsrelaterede arkivalier.

De viste informationer afspejler et øjebliksbillede, og må ikke ses som en endegyldig oversigt over alle grønlandsrelaterede arkivalier. Dette skyldes flere forhold: At de enkelte aktører registrerer arkivalier kontinuerligt; at grønlandsrelaterede arkivalier ikke nødvendigvis er registreret med ordet ”Grønland, ”grønlandsk” eller variationer deraf og derfor kan være svære at identificere, og at selve begrebet ”grønlandsrelateret” indeholder en subjektiv vurdering.

Grønlandsregistranten er under konstant udvikling, og der bliver løbende tilføjet aktører og oversigter.

Søg i Grønlandsregistranten her

Brug arkiverne

Grønlandsregistranten giver mulighed for at dykke ned i arkiverne og bruge dem aktivt i undervisningen i både historie, samfundsfag, mediefag, dansk mm. primært i udskolingen og på ungdomsuddannelser. Kildesamlingerne består af en række kilder fordelt på 6 temaer, som på forskellig vis belyser relationen mellem Danmark og Grønland. Temaer og kilder er valgt med udgangspunkt i, at de skal danne grundlag for en nuanceret dialog om både den historiske relation, men også den nutidige og fremtidige, herunder aktuelle problemstillinger. Kilderne er selvsagt ikke dækkende, men de skal ses som en hjælp til at åbne for søgningen i arkiverne via Grønlandsregistranten.

Realisering af Grønlandsregistranten

Grønlandsregistranten er realiseret gennem velvillige donationer fra Augustinus Fonden, Den Grønlandske Fond, 15. juni Fonden, Frederik Paulsen, Hoffmann og Husmans Fond (tidligere Frantz Hoffmanns Mindelegat), Knud Højgaards Fond og Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond.

Grønlandsregistranten er dansksproget, fordi den helt overvejende del af de arkivalier, der er tale om, er formuleret på dansk. I særlige tilfælde oversættes meddelelser til grønlandsk, men indtil videre vil sekretariatet desværre ikke være i stand til at kommunikere på grønlandsk.

Spørgsmål til det generelle indhold i Grønlandsregistranten kan rettes til arkivet på [email protected]. Ret desuden gerne henvendelse, hvis der er kendskab til en relevant aktør, der ikke fremgår af Grønlandsregistranten. Spørgsmål vedr. specifikke oplysninger om samlinger eller arkivalier rettes direkte til den pågældende aktør.

(+45) 3231 5052

Vejledningsvideo - introduktion 1,3min:

Vejledningsvideo - geografisk kort 2,2min:

Vejledningsvideo - tekstsøgning 3,4min: