Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 121
Niels Otto Christensen
Beskrivelse: Arkivfonden indeholder bl.a. brevkorrespondance, artikler, rapporter m.m. fra Niels Otto Christensens forskelligartet arbejde i Grønland fra 1947-1972, hvor han hhv. var Landsfoged, kontorchef i Landshøvdingeembedet, kontorchef i Ministeriet for Grønland og Landshøvding, samt fra sit virke i foreningen Grønlandske Børn, i Atassut i Danmark og i Arktisk Institut.

Lb.nr. 116-124 og 126-129 er udleveret til Rigsarkivet, 2014.
Giver: Niels Otto Christensen. Birte Christensen.
Accessionsdato:
Klausuler: En del af samlingen er klausuleret på grund af bl.a. personfølsomme kommentarer og oplysninger, samt for at beskytte personer og organisationer.

Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
 • A 026, Ministeriet for Grønland
 • A 186, Arktisk Institut
 • A 433, Foreningen Grønlandske Børn
Emneord:
Personer:

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Atassut i Danmark. Vedtægter, formålsparagraffer og informationsmateriale.
  1 2  

  Atassut i Danmark. Mødeindkaldelser og mødereferater 1977-1982. NOCs udmeldelse af hovedbestyrelsen. Enkelte breve. Indeholder bl.a. kommentarer om Eskimologi og Arktiske Studier og Arktisk Institut.
  1 3  

  Korrespondance med Herbert Jerichow om forholdene i Grønland 1947-1949.
  1 4  

  Rapport vedr. spørgsmålet om en evnt. flytning af kolonistedet Thule, 1952.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:

  1 5  

  Meddelelser fra Arctic Institute of North America, 1967-70.
  1 6  

  Brev og postkort fra Albert Echwald, 1978 og 1981.
  1 7  

  Fotokopi af N.O. og Birthe Christensens gæstebog fra årene i Godhavn, 1947-1950.
  1 8  

  Original tegning til julekort, udført af Alma Duncan, 1952.
  1 9  

  Et eksemplar af "Grønlandsk Vuggesang" udgivet af Foreningen til Hjælp for Grønlandske Børn.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 433, Foreningen Grønlandske Børn

  1 10  

  Avisudklip om canadisk ekspedition fra Igdloolik til Thule, 1987.
  1 11  

  Festsang fra Annie Chemnitz fødselsdag, 1984.
  1 12  

  Kladde til Landsrådenes udtalelser til Grønlandskommissionen. Referater af møder. Optegnelser fra kommissionens rejse. 1948-1949


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50

  1 13  

  Aksel Svanes beretning ang. den politiske udvikling (ufuldstændig).


  Relaterede fonde til dette løbenummer:

  2 14  

  1945, Eske Bruns rapport om forholdene i Grønland under krigen.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  Relaterede personer til dette løbenummer
  2 15  

  Knud Oldendow: Fortrolig redegørelse om arbejdet i Grønland. 1948.
  2 16  

  Betænkningen af 1946, samt to mødereferater, en resolution og en fremlæggelse af betænkningen.  Relaterede personer til dette løbenummer
  2 17  

  1946, Knud Oldendows tale til landsrådene.
  2 18  

  1945, Magnus Jensen: Rapport om rejse i Grønland.
  2 19  

  Redegørelser fra Ministeriet for Grønland. Omhandler Eskimoerne i Labrador, Alaska og Canada, Polarfolkene i Rusland og fiskeriet i Nordnorge.
  2 20  

  N.O. Christensen, foredrag holdt i Fairbanks, 1967.
  3 21  

  Forskellige foredrag holdt af N.O.C., inkl. to infotekster på hhv. engelsk og tysk af Mads Lidegaard, og avisudklip anvendt til foredragene.
  3 22  

  Taler holdt af N.O.C. som Landshøvding, 1964-1972.  Relaterede personer til dette løbenummer
  3 23  

  N.O. Christensen og Arktisk Institut. Indeholder interne noter om arbejdsopgaver og korrespondance mellem Arktisk Institut og udefrakommende. Derudover er der to eks. af satirehæftet "Svikmik".


  Relaterede fonde til dette løbenummer:

  3 24  

  Eske Brun: Memorandum, 1947.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:

  4 25  

  Avisudklip fra 1952, 1964, 1966 og 1967.
  4 26  

  Avisudklip fra marts 1976 til oktober 1977. Indbundet og ligger separat ved kasse 4.
  4 27  

  Samling af Landshøvdingens Cirkulærer, 1955-1970. 1. del.
  5 28  

  Samling af Landshøvdingens Cirkulærer, 1955-1970. 2. del.
  5 29  

  Knud Rasmussens Højskole / Kvindeefterskolen, 1972-76. Indeholder breve omhandlende udbygningen af højskolen.  Relaterede personer til dette løbenummer
  5 30  

  Knud Rasmussens Højskole / Kvindeefterskolen, 1971-77. Indeholder mødereferater, rapporter, vedtægter og undervisningsplaner.  Relaterede personer til dette løbenummer
  6 31  

  Knud Rasmussens Højskole / Kvindeefterskolen, 1973-77. Indeholder låneansøgninger, regnskab, budget og plantegninger.
  6 32  

  Udvalget vedrørende opgave- og arbejdsfordeling i Grønland. 1973. Forslag til love og færdig betænkning.
  7 33  

  Udvalget vedrørende opgave- og arbejdsfordeling i Grønland. 1971-1973. Mødereferater, breve, dokumenter, udtalelser, bekendtgørelser, avisartikler m.m.
  7 34  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling I. 1965-66.
  7 35  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling II. 1967.
  8 36  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling III. 1967.
  8 37  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling IV. 1967.
  8 38  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling V. 1968.
  9 39  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling VI. 1969.
  9 40  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling VII. 1970.
  9 41  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling VIII. 1970.
  10 42  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling IX. 1971.
  10 43  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling X. 1971.
  10 44  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XI. 1972.
  11 45  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XII. 1972.
  11 46  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XIII. 1972.
  11 47  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XIV. 1972-1973.
  11 48  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XV. 1974.
  12 49  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XVI. 1973-1974.
  12 50  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XVII. 1974.
  12 51  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XVIII. 1975.
  12 52  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XIX. 1975.
  13 53  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XX. 1976.
  13 54  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XXI. 1976.
  13 55  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XXII, 1976.
  14 56  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XXIII, 1. del. 1977.
  14 57  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XXIII, 2. del. 1977.
  15 58  

  Forskellige dokumenter, 1956-1961. Markeret som kasse P. Nr. 2-13.
  15 59  

  Forskellige dokumenter, 1959. Markeret som kasse P. Nr. 14-19.
  16 60  

  Forskellige dokumenter, 1956-1961. Markeret som kasse P. Nr. 20-36.
  16 61  

  Forskellige dokumenter, 1953-1961. Markeret som kasse P. Nr. 37-53.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  Relaterede personer til dette løbenummer
  17 62  

  Forskellige dokumenter, 1958-1962. Markeret som kasse R. Nr. 3-9.
  17 63  

  Forskellige dokumenter, 1957-1962. Markeret som kasse R. Nr. 11-20.
  18 64  

  Forskellige dokumenter, 1955-1962. Markeret som kasse R. Nr. 21-34.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  Relaterede personer til dette løbenummer
  18 65  

  Forskellige dokumenter, 1958-1963. Markeret som kasse R. Nr. 35-64.
  19 66  

  Forskellige dokumenter, 1960-1961. Markeret som kasse Z. Nr. 1-17.
  19 67  

  Forskellige dokumenter, 1955-1961. Markeret som kasse Z. Nr. 18-37.
  20 68  

  Forskellige dokumenter, 1953-1961. Markeret som kasse Z. Nr. 38-48.
  20 69  

  Forskellige dokumenter, 1956-1964. Markeret som kasse Z. Nr. 49-58.
  21 70  

  Forskellige dokumenter, 1958-1961, samt hhv. 1700-tallet, 1751 og 1950. Markeret som NOC kartotek, ringbog A. Nr. 1-50.
  21 71  

  Forskellige dokumenter, 1952-1962. Markeret som NOC kartotek, ringbog A. Nr. 51-84.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  Relaterede personer til dette løbenummer
  21 72  

  Forskellige dokumenter, 1955-1957. Markeret som NOC kartotek. Nr. 1-18.
  21 73  

  Forskellige dokumenter, 1954-1957. Markeret som NOC kartotek. Nr. 19-46.
  22 74  

  Forskellige dokumenter omhandlende den grønlandske tjenestemandsforening, 1950-1959.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 474, Den Grønlandske Tjenestemandsforening
  Relaterede personer til dette løbenummer
  22 75  

  Forskellige dokumenter fra NOCs rejse til det arktiske Canada i 1952.
  23 76  

  Forskellige dokumenter, 1950-1963.
  23 77  

  Redegørelse vedrørende Grønland, november 1954.
  23 78  

  Forskellige dokumenter, 1970-1973.
  24 79  

  Forskellige dokumenter vedr. Skolelovsudkastet, 1964-65.
  24 80  

  2. udkast til rapporten "Grønlændere og danskere i Vestgrønland", 1962.
  25 81  

  Forskellige dokumenter, 1960-1963.  Relaterede personer til dette løbenummer
  25 82  

  Forskellige dokumenter vedr. G60, 1961-62.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  25 83  

  Manuskript og dokumenter til, og korrespondance om, foredrag ved Fourth National Northern Development Conference i 1967.
  25 84  

  Manuskript og dokumenter til, og korrespondance om, foredrag ved Arctic Circle i 1968.
  26 85  

  Forskellige dokumenter vedr. Arktisk Institut fra 1950-1970erne, samt en arkiv-kvitering fra 1983.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  Relaterede personer til dette løbenummer
  26 86  

  Forskellige dokumenter, 1958-1971.
  26 87  

  Forskellige dokumenter vedr. DRs Grønlandshøring i 1969.
  27 88  

  Breve til og fra NOC i perioden fra 3/11 1968 - 1/4 1972.
  27 89  

  Telegrammer til og fra NOC i 1949-1950.
  27 90  

  Forskellige dokumenter, 1953-1988, samt kopi af en inspektoratsskrivelse fra 1899.
  28 91  

  Breve til og fra NOC i perioden 1964-1967. Private og embedsrelaterede.
  28 92  

  Breve til og fra NOC i perioden 1947-1948. Private og embedsrelaterede.
  28 93  

  Breve fra NOC og kone i perioden 1962-1972 + kopi af brev til Birthe Christensen fra 1973. Hovedsagligt af privat karakter.
  28 94  

  NOCs dagbog fra Canadarejse i 1952.
  29 95  

  Avisudklip omhandlende Grønland m.m. fra 1948, 1956-1961.
  29 96  

  Aviser og avisudklip, bl.a. The Nome Nugget, Anchorage Daily Times og Politiken. 1965, 1967 & 1984.
  29 97  

  Tidsskriftet Greenland Today, nr. 4 2008. Indeholder interview med Birthe Christensen, NOCs enke.
  30 98  

  Foreningen for Grønlandske Børn. NOCs papirer og breve hovedsagligt fra sin tid som bestyrelsesmedlem. 1960-1971.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 433, Foreningen Grønlandske Børn

  30 99  

  Foreningen for Grønlandske Børn. NOCs papirer og breve hovedsagligt fra sin tid som bestyrelsesmedlem. 1972-1973.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 433, Foreningen Grønlandske Børn

  30 100  

  Foreningen for Grønlandske Børn. NOCs papirer og breve hovedsagligt fra sin tid som bestyrelsesmedlem. 1974-1975.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 433, Foreningen Grønlandske Børn

  31 101  

  Forskellige dokumenter, bl.a. afskrivninger af dokumenter fra 1700- og 1800-tallet, samt breve og dokumenter fra 1900-tallet.  Relaterede personer til dette løbenummer
  31 102  

  Forskellige dokumenter fra en kasse med titlen Småskrifter om Grønland. Indeholder bl.a. afskrift af foredrag, valgrelateret materiale m.m. fra 1900-tallet, samt en udskrift af en mandskabsbog fra Upernavik, 1824-1866.  Relaterede personer til dette løbenummer
  31 103  

  Diverse ekstra kopier af dokumenter og breve, samt private notater fra perioden 1955-1962.
  32 104  

  Bog om NOCs slægt: "Oluf Christensen og Sønner" af William Christensen. NOCs pas og sejlerbevis, samt avisudklip omhandlende hans 70års fødeselsdag.
  32 105  

  Noter omhandlende Landsrådsembedet opgaver og forskellige dokumenter relateret til disse opgaver, samt til en tv-høring.
  32 106  

  Julekort til NOC, hustru og familien, samt enkelte andre breve.
  33 107  

  Embedsrelaterede breve. 1951-1960.
  33 108  

  Kopi af gæstebog. Ligger separat ved kasse 33.
  33 109  

  Forskellige dokumenter vedr. NOCs besøg ved det amerikanske Air Defense Command i 1965 og ved den amerikanske ambassades besøg i Grønland i 1964 og 1967.
  33 110  

  Avisudklip fra 1947-1971. Timeplan for retsbud og huskarl Alutt Peterssen. Rapport omhandlende de socio-økonomiske forhold i Grønland i 1967. Diplom som æresmedlem af Dansk Canadisk Selskab fra 1988. Nekrolog over NOC fra 2003 i tidsskriftet Arctic.
  33 111  

  Private breve fra 1970'erne.
  34 112  

  Kartoteksregister over litteratur og personer.
  35 113  

  Erklæring fra NOC om de dokumenter, som ligger i kasse 35+36. Dertil private breve fra 1972 omhandlende en gravsten til Domprovst Svend Erik Rasmussen, en potentiel rejse til Arctic Winter Games i 1972, samt et postkort fra 1973 omhandlende Porsilds minde


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 001, Morten Pedersen Porsild
  Relaterede personer til dette løbenummer
  35 114  

  Private breve fra 1973 omhandlende tilladelse til at udgive to bøger af Dr. phil. William Christensen.
  35 115  

  Private breve fra 1972-1973 omhandlende H. C. Petersens mulige bog om kajakker.
  35 116  

  Forskellige dokumenter og aviser fra 1963-1964 med fokus på G60, Inuit-partiet, fødestedskriteriet m.m.
  35 117  

  Forskellige skrivelser der er gået udenom de officielle kanaler til og fra landshøvding NOC i årene 1965-1967.
  35 118  

  Korrespondance med Ministeriet for Grønland i årene 1963-1971.
  36 119  

  Breve og dokumenter omhandlende regerinsdannelsen i 1973.
  36 120  

  Breve omhandlende en juridisk sag i 1970.
  36 121  

  Breve og dokumenter omhandlende en sag fra skolen i Godthåb. 1968-1969.
  36 122  

  Breve og dokumenter omhandlende en administrativ sag i 1971.
  36 123  

  Breve og dokumenter omhandlende et ansættelsesforhold ved Grønlands Radioavis. 1968-1971.
  36 124  

  Korrespondance med embedsfolk i Ministeriet for Grønland om forskellig emner. 1963-1972.
  36 125  

  Korrespondance med fhv. direktør Knud Oldendow. 1968-1970.
  36 126  

  Fotokopi af kladde til udtalelse fra et landsrådsudvalg i 1948.
  36 127  

  Forskellige noter og breve vedr. Landshøvdingens forhold til Landsrådet ved systemskiftet i 1967.
  36 128  

  Korrespondance med Minister for Grønland Carl P. Jensen i 1965 og 1967.
  36 129  

  Oversigt over NOCs private arkiv. Korrespondance med Minister for Grønland Mikael Gam i 1963-1964.
  Fotosamlingen

  Søg i verdens største samling af historiske fotografier vedrørende Grønland og Arktis

  Dokumentarkivet

  Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis.