Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 214
Philip Rosendahl
Beskrivelse: Arkivfonden indeholder bl.a. brevkorrespondance, artikler, rapporter, manuskripter m.m. Hovedsagligt er disse fra Philip Rosendahls tid som hhv. inspektør og landsfoged i Nordgrønland og som kontorchef i Ministeriet for Grønland.
Samlingen er udleveret til Rigsarkivet, 2014.

NB. Hele samlingen er af offentlig proveniens og er udleveret til Rigsarkivet.
Giver: Dansk Polarcenter, Birger Rosendahl og Zoologisk Museum
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
 • A 008, Knud Rasmussen
 • A 026, Ministeriet for Grønland
 • A 099, Hinrich Johannes Rink
 • A 186, Arktisk Institut
 • A 433, Foreningen Grønlandske Børn
 • A 446, Peter Freuchen Arkivet
Emneord:
 • Arktisk Institut
 • avisartikler
 • breve
 • Foreningen Grønlandske Børn
 • kongelige grønlandske handel (kgh)
 • korrespondance
 • manuskripter
 • Ministeriet for Grønland
 • rapporter
 • tidsskriftsartikler
Personer:
 • Danielsen, Jakob
 • Freuchen, Peter
 • Rasmussen, Knud
 • Rink, Hinrich

Arkivfonden indeholder nedenstående


Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
1 1  

Indgåede breve 1924-1939. A-Ba. Indeholder korrespondance med Orlogskaptajn Ackermann, Hr. Kolonibestyrer E. Andersen og Hr. Førstepræst K. Balle.

 • breve
 • korrespondance
 • telegrammer
 • Rosendahl, Philip
1 2  

Indgåede breve 1924-1939. Be. Indeholder korrespondance med Professor Knud Berlin, Hr. Kredslæge Albert Bertelsen og Jørgen Berthelsen.

 • breve
 • korrespondance
 • telegrammer
 • Petersen, A C E
 • Rosendahl, Philip
1 3  

Udgåede breve 1924-1939. Bi-Bl. Indeholder korrespondance med Kolonibestyrer Binzer, Kolonibestyrer Aage Bistrup, Distriktslæge Bjarnow og Assistent H. Blicher Nielsen.

 • breve
 • korrespondance
 • telegrammer
 • Bistrup,Aage
 • Rosendahl, Philip
1 4  

Udgåede breve 1924-1939. Br-Ch. Indeholder korrespondance med Carl Broberg, Fuldmægtig Eske Brun, Seminarforstander Aa. Bugge, R. E. Byrd, Hr. Kolonibestyrer N. Chemnitz, Læge Gudrun Christiansen og H. K. Christiansen.

 • breve
 • korrespondance
 • telegrammer
 • Brun, Eske
1 5  

Udgåede breve 1924-1939. Co-Es. Indeholder korrespondance med S. O. Corp, P. Dalager. Hr. Assistent Dan Møller, Ingeniør Hans Ejnar, Hr. Driftsbestyrer Eldén og Assistent A. Essemann.

 • breve
 • korrespondance
 • telegrammer
 • Møller, Holger Dan
1 6  

Udgåede breve 1924-1939. Fe-Fl. Indeholder korrespondance med Hr. Kolonibestyrer K. Fencker og Distrikslæge Frk. Th. Fischer Rasmussen.

 • breve
 • korrespondance
1 7  

Udgåede breve 1924-1939. Fr-Ga. Indeholder korrespondance med Peter Freuchen, Revisor Friis, Præst Fuglsang Damgaard, Fæster, Konsulent J. Galster og Efterskoleforstander M. Gam.

 • breve
 • korrespondance
 • Freuchen, Peter
2 8  

Udgåede breve 1924-1939. Ge-Go. Indeholder korrespondance med Geodæter, Hr. Driftsbestyrer Helmer Gising, Læge Gormsen og Rédaction de L'Almanach de Gotha.

 • breve
 • korrespondance
 • telegrammer
2 9  

Udgåede breve 1924-1939. Ha-Hr. Indeholder korrespondance med Assistent O. R. B. Hansen, Jack & Winnie Harley, Minister C. N. Hauge, Assistent Th. Hedemand, Præst Hertling, Telegrafbestyrer Holten-Møller og Hr. Distriktslæge K. Hrolv.

 • breve
 • korrespondance
 • telegrammer
  2 10  

  Udgåede breve 1924-1939. Ib-Kn. Indeholder korrespondance med Kolonibestyrer P. Ibsen, Assistent Kaj Jensen, Assistent M. A. Jensen, Hans Kongelige Højhed Prins Knud og Hr. Assistent A. Knudsen.

  • breve
  • korrespondance
  • telegrammer
  2 11  

  Udgåede breve 1924-1939. Kr-Lu. Indeholder korrespondance med Kraks Blaa Bog, G. Krogh-Lund, Prof. V. Kruse, ? Lauf, Læge A. Laurent-Christensen, Kolonibestyrer C. E. Lembcke Otto, fhv. Inspektør H. Lindow, E. Th. Lund og Forsørgsleder A. Lund-Drosvad.

  • breve
  • korrespondance
  • telegrammer
  • A 276, Andreas Lund-Drosvad, "Suko"
  • A 391, Carl Ernst Christian Lembcke-Otto
  • Lindow, Harald
  • Otto, Carl Ernst Christian Lembcke
  2 12  

  Udgåede breve 1924-1939. Ly-Ni. Indeholder korrespondance med bogtrykker Lyng, Fr. Lynge, Sygehuslæge Lützhøft Christensen, Assistent A. Malmquist, Dr. Phil. D. Müller, ? Nicolaisen og Kolonibestyrer Johs. Nielsen.

  • breve
  • korrespondance
  • telegrammer
  • A 042, Kolonibestyrer Johannes Nielsen
   3 13  

   Udgåede breve 1924-1939. Ni-Ol. Indeholder korrespondance med Hans Nielsen, Peter Nielsen, Udstedsbestyrer O. Nørdum, Dr. Phil. Poul Nørlund, ? Olafsson, Landsfoged Oldendow og Kontorchef A. P. Olsen.

   • breve
   • korrespondance
   • telegrammer
   • A 137, Østgrønlandskomiteen
   • Nørlund, Poul
   3 14  

   Udgåede breve 1924-1939. Ol-Ra. Indeholder korrespondance med Fartøjsfører Fr. Olsen, Pastor H. Ostermann, Ruth Bayon Owen, Mag. Morten P. Porsild og Kolonibestyrer A. C. Rasmussen.

   • breve
   • korrespondance
   • A 001, Morten Pedersen Porsild
   • A 301, Hother Ostermann
   • Ostermann, Hother
   • Porsild, Morten
   3 15  

   Udgåede breve 1924-1939. Ra-Sa. Indeholder korrespondance med Kolonibestyrer Rasmussen, Dr. Phil. Knud Rasmussen, Overkateket O. Rosing og Overretssagfører Rudolf Sand.

   • breve
   • korrespondance
   • telegrammer
   • Rosing, Otto
   3 16  

   Udgåede breve 1924-1939. Sa-Øs. Indeholder korrespondance med Læge S. M. Saxtorph, Præst H. Schultz-Lorentzen, Minister Stauning, Præst M. Storch, Faareavlsbestyrer L. Valsøe, Provst N. Vestergaard, Kolonibestyrer A. Vinterberg og S. Øster-Jørgensen.

   • breve
   • korrespondance
   • telegrammer
   • A 178, Provst Mathias Storch
   • A 305, Læge Sylvest Mathias Saxtorph
    3 17  

    Korrespondance med orlogsskibe og udenlandske rejsende 1924-1939.

    • breve
    • korrespondance
    • telegrammer
    4 18  

    Korrespondance med danske og udenlandske rejsende 1924-1939.

    • breve
    • korrespondance
    • postkort
    • telegrammer
    4 19  

    Korrespondance med danske og grønlændere i Grønland 1924-1939.

    • breve
    • korrespondance
    • telegrammer
    4 20  

    Korrespondance 1925-1958. Bl.a. med Eske Brun, forskellige redaktører og forskere, forfatterne Ole Vinding og Johannes Buchholtz, Otto Sandgren, m.fl.

    • breve
    • Grønlands Landsråd
    • kongelige grønlandske handel (kgh)
    • korrespondance
    • Ministeriet for Grønland
    • postkort
    • telegrammer
    • Brun, Eske
    4 21  

    Korrespondance 1960-1973. Bl.a. Meddelelser fra Grønlænderforeningen og Det Grønlandske Selskab, Professor J. Malaurie fra det franske arktiske center, sønnen Gunnar, filminstruktøren J. Roos, MF K. Hertling, Skoledirektør Chr. Berthelsen, Chr. Vibe, m.fl

    • breve
    • Grønlands Landsråd
    • kongelige grønlandske handel (kgh)
    • korrespondance
    • Ministeriet for Grønland
    • telegrammer
    • Vibe, Christian
    4 22  

    Udgåede breve 1954. Bl.a. korrespondance med Chr. Vibe, forskellige chefer i KGH og Grønlandsdepartementet, Dr. P. Hansen, m.fl. Et overordnet tema for de fleste af brevene er dyr og natur.

    • breve
    • Grønlands Landsråd
    • kongelige grønlandske handel (kgh)
    • korrespondance
    • Ministeriet for Grønland
    • telegrammer
    • Vibe, Christian
    4 23  

    Udgåede breve 1955. Bl.a. korrespondance med Chr. Vibe, Landshøvding N. O. Christensen, Kolonibestyrer Ibsen, Landslæge Fog-Poulsen, Redaktør P. Dalager, Direktør A. W. Nielsen, Frederik Lynge, Eigil Knuth, Dr. P. Hansen, m.fl.

    • breve
    • Grønlands Landsråd
    • kongelige grønlandske handel (kgh)
    • korrespondance
    • Ministeriet for Grønland
    • Christensen, Niels Otto
    • Knuth, Eigil
    • Vibe, Christian
    5 24  

    Udgåede breve 1956. Bl.a. korrespondance med redaktør P. Brandt, GLsminister J. Kjærbøl, Departementschef Eske Brun, Chr. Vibe, Dr. P. Hansen, Ingeniør K. Fæster, Landslæge Fog-Poulsen, Landshøvding N. O. Christensen, Museumsinspektør H. Larsen m.fl.

    • breve
    • Grønlands Landsråd
    • kongelige grønlandske handel (kgh)
    • korrespondance
    • Ministeriet for Grønland
    • Brun, Eske
    • Christensen, Niels Otto
    • Larsen, Helge
    • Vibe, Christian
    5 25  

    Udgåede breve 1957. Bl.a. korrespondance med MF A. Lynge, Politiinspektør J. Jersild, Chr. Vibe, Redaktør J. Felbe, GLsrelaterede foreninger, sønnen Gunnar, Departemantchef E. Brun, GLsminister J. Kjærbøl, Direktør H. C. Christiansen, m.fl.

    • breve
    • Grønlands Landsråd
    • kongelige grønlandske handel (kgh)
    • korrespondance
    • Ministeriet for Grønland
    • Brun, Eske
    • Lynge, Augo
    • Vibe, Christian
    5 26  

    Udgåede breve 1955-1960. Bl.a. korrespondance med Chr. Vibe, Forfatteren O. Vinding, sønnen Gunnar, Direktør Oldendow, Direktør A. W. Nielsen, Landshøvding Lundsten, Museumsinspektør H. Larsen, Kunstmaler E. G. Knuth, Landshøvding N. O. Christensen, m.fl.

    • breve
    • Grønlands Landsråd
    • kongelige grønlandske handel (kgh)
    • korrespondance
    • Ministeriet for Grønland
    • Christensen, Niels Otto
    • Knuth, Eigil
    • Larsen, Helge
    • Vibe, Christian
    5 27  

    Udgåede breve 1961. Bl.a. korrespondance med Chr. Vibe, Havforsker B. Rasmussen, Landsrådsmedlem P. Nielsen, Landsrådsmedlem Fru E. Johansen, Landshøvding F. Nielsen, Redaktør E. Erngaard, Mag.art. H. Kleivan, sønnen Gunnar, m.fl.

    • breve
    • Grønlands Landsråd
    • kongelige grønlandske handel (kgh)
    • korrespondance
    • Ministeriet for Grønland
    • Vibe, Christian
    6 28  

    Udgåede breve 1962. Bl.a. korrespondance med Pastor C. Chemnitz, Redaktør J. Fleischer, Landsdommer C. F. P. Simony, Chr. Vibe, Landshøvding F. Nielsen, Dr. Poul Hansen, Redaktør E. Erngaard, MF N. Rosing, m.fl.

    • breve
    • Grønlands Landsråd
    • kongelige grønlandske handel (kgh)
    • korrespondance
    • Ministeriet for Grønland
    • A 018, Christian Frederik Simonÿ
    • A 407, Christian Vibe
    • Simonÿ, Christian Frederik
    • Vibe, Christian
    6 29  

    Telegrammer fra Ministeriet for Grønland 1955-1963.

    • Ministeriet for Grønland
    • telegrammer
    6 30  

    Instruksen af 1873, ajourført indtil 1926.

    • instrukser
    6 31  

    Uddrag af Dansk Lovleksikon vedr. Grønland.

    • love
    • oversigter
    • samfundsforhold
    7 32  

    Forældede bestemmelser vedr. sundhedsvæsnet i Grønland 1873-1949.

    • love
    • oversigter
    • sundhedsvæsen
    7 33  

    Oversigt over principielle skrivelser fra Landsfogeden i Nordgrønland 1904-1935. Skrivelser til kolonibestyrerne, udstedsbestyrerne, fartøjsførerne, kommunerådende, sysselmændene og deres regnskabsføre, distriktslægerne, m.fl.

    • kolonibestyrere
    • kommuneråd
    • læger
    • oversigter
    • skrivelser
    • udstedsbestyrere
    7 34  

    Principielle skrivelser fra Landsfogeden i Nordgrønland til Handelen, sundhedsvæsnet, kirke- og skolevæsnet. 1913-1939.

    • kirke- og undervisningsvæsenet
    • kongelige grønlandske handel (kgh)
    • oversigter
    • skrivelser
    • sundhedsvæsen
    7 35  

    Principielle skrivelser fra Landsfogeden i Nordgrønland til sysselrådene, Landsrådet, kommunerådene og andre institutioner. 191?-1939.

    • Grønlands Landsråd
    • kommuneråd
    • oversigter
    • skrivelser
    7 36  

    Principielle skrivelser fra Landsfogeden i Nordgrønland som senere er ophævet. 1904-1937.

    • oversigter
    • skrivelser
    7 37  

    Principielle skrivelser fra Landsfogeden i Sydgrønland. 1926-1932.

    • oversigter
    • skrivelser
    7 38  

    Blanketter vedr. Handelen. Ca. 1920-1930.

    • blanketter
    • kongelige grønlandske handel (kgh)
    7 39  

    Blanketter til brug for kommunerådene ca. 1920-1930.

    • blanketter
    • kommuneråd
    7 40  

    Blanketter til brug for sysselrådene ca. 1920-1930.

    • blanketter
    7 41  

    Blanketter til brug for landsrådene ca. 1920-1930.

    • blanketter
    • Grønlands Landsråd
    8 42  

    Register over journalsager vedr. Rosendahls arbejdsområder. OVervejelser om fordelingen af Rosendahls hidtidige arbejdsområder. 1963.

    • Ministeriet for Grønland
    • oversigter
    8 43  

    Undersøgelse af tjenesteboligernes tilstand i Nordgrønland. Spørgeskemaer.

    • boligforhold
    • spørgeskemaer
    8 44  

    Beskrivelse af gymnastiksal til Egedesminde Efterskole 1936.

    • arkitektur
    • skoler
    8 45  

    Om boligstøttelån 1930-1967.

    • boliger
    • journaler
    8 46  

    Byggeprogrammet for finansåret 1952/53 udarbejdet af Grønlandsdepartementets Arkitektkontor.

    • arkitekter
    • byggerier
    • rapporter
    8 47  

    Boligtælling 1955. Tabeller og skemaer.

    • boliger
    • folketælling
    • oversigter
    8 48  

    Korrespondance om husbygning 1933-1939.

    • boligforhold
    • byggerier
    • korrespondance
    8 49  

    Korrespondance om husbygning 1945-1972.

    • boligforhold
    • byggerier
    • korrespondance
    8 50  

    Korrespondance og manuskripter om isolering af huse. 1936-1939.

    • boligforhold
    • korrespondance
    • manuskripter
    8 51  

    Korrespondance med Alaska Housing Authority om grønlandsk byggeskik 1954-55.

    • byggerier
    • korrespondance
    8 52  

    E. Suenson: Byggematerialer. Træ, plantestoffer. Afskrift. 1922.

    • afskrifter
    8 53  

    Manuskript om forbedring af befolkningens huse. 1936.

    • boliger
    • boligforhold
    • manuskripter
    8 54  

    Manuskript til artikel i Avangnamiok om byggegrunde. 1937.

    • avisartikler
    • byggerier
    • manuskripter
    8 55  

    Avangnamiok, med artikler om tørvemurshuse. 1937, 1957.

    • avisartikler
    • boliger
    • byggerier
    8 56  

    Om grønlænderboliger på Østkysten. 1952-1956.

    • boliger
    • boligforhold
    • tuberkulose
    • Østgrønland
    8 57  

    Tidsskiftet Arkitekten, 1952. Temanr. om bebyggelsen i Grønland.

    • arkitekter
    • boliger
    • byggerier
    • tidsskrifter
    8 58  

    Orientering for danske håndværkere om byggeskik for huse med græstørvmur. 1953.

    • boliger
    • byggerier
    8 59  

    "Træhuse omgivet med mur af græstørv og sten". Dansk og grønlandsk. 1953.

    • boliger
    • byggerier
    9 60  

    Mindre manuskripter om tørvemurshuse. 1930-1940.

    • boliger
    • byggerier
    • manuskripter
    9 61  

    Mindre manuskripter om tørvemurshuse. 1940-1954.

    • boliger
    • byggerier
    • manuskripter
    9 62  

    Manuskript til Avangnamiok om huse. 1956.

    • avisartikler
    • boliger
    • manuskripter
    9 63  

    Standardforedrag for danske arbejdere ved sæsonens start. 1964.

    • arbejdere
    • foredrag
    9 64  

    Plan og tegninger over fangerhuse.

    • boliger
    • konstruktionstegninger
    9 65  

    Illustrationer og tegninger til publikationer om tørvemurshuse.

    • boliger
    • konstruktionstegninger
    9 66  

    Fotos af tørvemurshuse. Kopi.

    • fotografier
    9 67  

    Om motorbåde til grønlandske fiskere. 1947-1950.

    • både
    • oversigter
    9 68  

    Fangststatistik, Scoresbysund. 1925-1954.

    • fangst
    • statistik
    • Østgrønland
    9 69  

    Meddelelser til Grønlands Ernæringsråd om fangstens betydning. Ca. 1961.

    • fangst
    • meddelelser
    9 70  

    Manuskript om fangerområdernes fangstforhold og -vilkår. 1964.

    • fangst
    • manuskripter
    9 71  

    Uddrag af Nordgrønlands Landsrådsforhandlinger om fangst. 1911-1932.

    • fangst
    • forhandlingsprotokoller
    • landsråd
    9 72  

    Notat om fiskerihavne. 1950.

    • fiskeri
    • fiskeristationer
    • notater
    9 73  

    Bemærkninger om fangerområderne. G60. 1962.

    • fangst
    • Grønlandskommissioner
    • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
    9 74  

    Brev til kontorchef Bornemann om fangstens betydning. 1964.

    • breve
    • fangst
    • foredrag
    • Ministeriet for Grønland
     9 75  

     Udtalelser til Grønlands Radioavis om fangst. Nedskrevet af Rosendahl. 1962.

     • fangst
     • radioaviser
     10 76  

     Diagrammer over gennemsnitlig fangst af sæler pr. halve måned. 1960?

     • fangst
     • oversigter
     • sæler
     • sælfangst
     10 77  

     Diagrammer over forbrug af kød. 1945-1955.

     • mad
     10 78  

     Tabeller over fangst af grønlandssæl og ringsæl 1939-1958. Nord-, Syd- og Østgrønland.

     • fangst
     • oversigter
     • sæler
     • sælfangst
     10 79  

     Diagrammer over kødproduktion pr. familie. 1945-1955. Nanortalik.

     • fangst
     • mad
     • oversigter
     10 80  

     Diagrammer over kødproduktion pr. familie. Nordgrønland. 1948-1955.

     • fangst
     • mad
     • oversigter
     10 81  

     Diagrammer over kødproduktion pr. familie. Umanak kommune. 1950-55.

     • fangst
     • mad
     • oversigter
     10 82  

     Diagrammer over kødproduktion pr. familie. Upernavik. 1945-55.

     • mad
     • oversigter
     10 83  

     Diagrammer over kødproduktion pr. familie. Angmassalik. 1950-55.

     • fangst
     • mad
     • oversigter
     10 84  

     Diagrammer over kødproduktion pr. familie. Scoresbysund. 1949-1955.

     • fangst
     • mad
     • oversigter
     10 85  

     Manuskript om fangststatistik. 1960-1961.

     • fangst
     • manuskripter
     • statistik
     10 86  

     Memorandum om indhandling, lagring og udhandling af kød. Korrespondance med KGH om frysehuse. 1963-1964.

     • indhandlinger
     • kongelige grønlandske handel (kgh)
     • korrespondance
     • mad
     • rapporter
     • udhandling
     10 87  

     Forarbejder til vejledning i rationel lagring af kartofler, grøntsager og frugt i Grønland. 1963-1964.

     • mad
     • rapporter
     10 88  

     Transportforhold og lagringsforhold for kartofler, grøntsager og frugt. Motiveret dagsorden og beslutning. 1966.

     • mad
     • mødereferater
     • rapporter
     10 89  

     Beskrivelse af harpungevær M 52. Grønlandsk og dansk.

     • fangst
     • hajfangst
     • harpuner
     • hvalfangst
     • sælfangst
     10 90  

     Manuskript om tørrestilladser.

     • fangst
     • tørrestativer
     11 91  

     Artikel til Grønlandsposten om fangstsammendrag.

     • avisartikler
     • fangst
     11 92  

     Manuskript til Tidsskriftet Grønland om fangstlivet.

     • fangst
     • manuskripter
     • tidsskriftsartikler
     11 93  

     Manuskript til Atuagagdliutit om opsparingsmuligheder i Grønland. 1948.

     • avisartikler
     • manuskripter
     11 94  

     Vestgrønlands erhvervsforhold. Tidsskrift for Industri 1952. Takkebrev for tilsendte særtryk.

     • breve
     • fangst
     • fiskerierhverv
     • korrespondance
     • tidsskrifter
     • tidsskriftsartikler
     11 95  

     Levefonden for den nordlige vestkysts fangere og fiskere. Artikel i Tidsskrift for den grønlandske Tjenestemandsforening. 1961.

     • fangst
     • fiskeri
     • tidsskrifter
     • tidsskriftsartikler
     11 96  

     Læserbrev til A/G om Grønlands underskud. 1956.

     • avisartikler
     • breve
     11 97  

     Avisudklip og afskrifter fra aviser om fangstforhold. 1952-65.

     • afskrifter
     • avisudklip
     • fangst
     11 98  

     Bent Jensen: Nogle udviklingsproblemer i grønlandske fangerdistrikter. Rosendahls kommentarer hertil. G60. 1964.

     • fangst
     • rapporter
     11 99  

     Rapport fra rejse til Østgrønland 1952. Korrespondance om Østgrønland 1952-65.

     • korrespondance
     • rapporter
     11 100  

     Rapport fra Minister Kjærbøls rejse til Østgrønland 1956 med Kista Dan. Ved Kaj Jensen.

     • Ministeriet for Grønland
     • rapporter
     11 101  

     Manuskript om befolkningsflytning og befolkningskoncentration. 1953-64.

     • befolkning
     • manuskripter
     • samfundsforhold
     11 102  

     Brev til Bent Jensen om prisdifferentiering og muligheden for at overleve på udsteder.

     • breve
     • udsteder
     11 103  

     Redegørelse for Grønlands samfundsvidenskabelige undersøgelse. Ca. slut-1950erne.

     • redegørelser
     • samfundsforhold
     11 104  

     Det humanistiske Udvalg. Afskrift af brev til Eske Brun om bevillinger. 1956.

     • afskrifter
     • breve
     • Brun, Eske
     11 105  

     Referat af møde i det humanistiske udvalg. 1957.

     • mødereferater
     11 106  

     Dokumenter fra Grønlandsudvalget af 1960, underudvalget vedr. Øst- og Nordgrønland. 1962.

     • Grønlandskommissioner
     • Thule
     • Østgrønland
     • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
     11 107  

     Om dyrebeskyttelse på Grønland. Kopi af fotos af pige bidt af hunde.

     • hundehold
     • slædehunde
     11 108  

     Dr. Warmbergs rapport om hunde og rabies i Grønland. 1964.

     • hundehold
     • rapporter
     • slædehunde
     • sygdomme
     11 109  

     Ekstrat af Oldendow: Naturfredning i Grønland. Det Grønlandske Selskabs Skrifter IX. 1935.

     • Det Grønlandske Selskab
     • sæler
     12 110  

     Foredrag om Grønland. Ca. 1941.

     • fangst
     • foredrag
     • kommuneråd
     • Danielsen, Jakob
     12 111  

     Foredrag om Grønlands Styrelse under krigen. Ca. 1946.

     • Anden Verdenskrig
     • fangst
     • foredrag
     • Grønlands Administration
     12 112  

     4 foredrag om Grønland. 1949, 1958, 1961.

     • fangst
     • foredrag
     • Foreningen Norden
     • geografi
     • sange
     • sprog
     12 113  

     Foredrag i Det Grønlandske Selskab om Grønlandskommissionens betænkning. BIalgt afskrift af telegram fra Kutligssat til kommissionen. 1949-1950.

     • Det Grønlandske Selskab
     • foredrag
     • Grønlandskommissioner
     • telegrammer
     12 114  

     Foredrag om reformerne i Grønland og deres forhistorie. 1958.

     • Grønlandskommissioner
     • kongelige grønlandske handel (kgh)
     12 115  

     Foredrag: Danskes møde med det grønlandske folk. 1966. Et delvist selvbiografisk foredrag.

     • boligforhold
     • fangst
     • fiskeri
     • foredrag
     • Grønlands Landsråd
     • kongelige grønlandske handel (kgh)
     • Ministeriet for Grønland
     • selvbiografier
     12 116  

     Manuskript: To kulturer mødes. Start-70'erne.

     • boligforhold
     • foredrag
     • manuskripter
     12 117  

     P. Dalagers kommentar til Rosendahls artikel: Overvejelser om udsteders og bopladsers nedlæggelse i fangerdistrikter. 1956.

     • avisartikler
     • bopladser
     • breve
     • fangst
     • korrespondance
     • udsteder
      12 118  

      Peter Nielsen: Den ny kultur i det grønlandske erhverv & Danske og færøske fiskeres indpas i Grønland.

      • fangst
      • fiskeri
      12 119  

      Kort brugt som illustrationer. Grønland og dele af Grønland.

      • landkort
      12 120  

      Redegørelse til pressen, 1948, fra direktøren for Grønlands Styrelse.

      • Grønlands Administration
      • kongelige grønlandske handel (kgh)
      • redegørelser
      • samfundsforhold
      12 121  

      Redegørelse for reformer indførte mellem 1946 og 1948. Formentlig ved direktør Oldendow.

      • betænkninger
      • Grønlands Administration
      • redegørelser
      • samfundsforhold
      12 122  

      Rapport fra rejse til Færøerne 1949.

      • fiskeri
      • foredrag
      • rapporter
      12 123  

      Korrespondance med og om Peter Freuchen. Sang m.m. fra hans 50-årsdag i 1936. Avisudklip, 1948.

      • avisartikler
      • breve
      • korrespondance
      • A 446, Peter Freuchen Arkivet
      • Freuchen, Peter
      12 124  

      Foreningen til hjælp for grønlandske børn. 1947-1970.

      • avisartikler
      • Foreningen Grønlandske Børn
      • postkort
      • vedtægter
      • årsberetninger
      • A 433, Foreningen Grønlandske Børn
      12 125  

      Arktisk Institut. Korrespondance. Årsberetninger. 1956-1970.

      • Arktisk Institut
      • avisartikler
      • breve
      • korrespondance
      • årsberetninger
      13 126  

      Kund Rasmussen Monumentet. Komité-arbejde. 1957-63.

      • breve
      • mødereferater
      • regnskaber
      • Larsen, Helge
      • Mathiassen, Therkel
      • Rasmussen, Knud
      • Smith, Kaj Birket
      13 127  

      Egedesmindes 200 års jubilæum. 1962-63.

      • breve
      • korrespondance
      13 128  

      Lyngby-Taarbæk Kommunes venskabs-forbindelse med Godthåb. 1968-69.

      • breve
      • korrespondance
      13 129  

      Meddelelser om isforhold og skibsanløb i Diskobugten og Upernavik. 1956.

      • breve
      • isforhold
      • korrespondance
      • Vibe, Christian
      13 130  

      Korrespondance om skolehjem. 1964.

      • avisartikler
      • breve
      • korrespondance
      • postkort
      • skoler
      • skolevæsen
      13 131  

      Udgivelse af "Lærebog i Fangst". 1970-71.

      • fangst
      • kongelige grønlandske handel (kgh)
      • Ministeriet for Grønland
      13 132  

      Fortegnelse over litteratur for grønlandsk-studerende. 1949.

      • litteraturhenvisninger
      • oversigter
      13 133  

      Forskellige litteraturlister. Oversigt over hvem Rosendahl har sendt materiale til.

      • litteraturhenvisninger
      • oversigter
      13 134  

      Avisudklip om Grønland. 1911-1957.

      • avisartikler
      • avisudklip
      13 135  

      Breve fra Tobias Mørch til en familie i Danmark. 1859-1893. Inkl. tørrede blomster fra Umanak. Biografisk skildring af Tobias Mørch ved H. C. Rossen.

      • biografiske oplysninger
      • breve
      • korrespondance
      • planter
      13 136  

      Fortegnelse over Samuel Kleinschmidts Arkiv i Godthåb. Ved Poul E. Balle. 1957.

      • oversigter
      • A 208, Missionær Samuel Kleinschmidt
      • Kleinschmidt, Samuel
      13 137  

      Biografiske oplysninger om Peter Jensen, udligger i Claushavn, død 1894. På forespørgsel fra en slægtning i USA og via det Grønlandske Lektorat under Kirkeministeriet.

      • biografiske oplysninger
      • breve
      • kirke- og undervisningsministeriet
      • korrespondance
      • udliggere
      13 138  

      Afskrifter af meddelelser fra H. Rink om grønlænderhuse. 1856-1882.

      • afskrifter
      • boligforhold
      • A 099, Hinrich Johannes Rink
      • Rink, Hinrich
      13 139  

      Bestemmelser vedr. forstanderskaberne. Beretninger om forstanderskaberne 1857-1878.

      • beretninger
      • bestemmelser
      13 140  

      Plan til indretning af grønlænderhjem. Ved H. Rink. 1897.

      • boliger
      • Grønlænderhjemmet
      • A 099, Hinrich Johannes Rink
      • Rink, Hinrich
      13 141  

      Breve fra Elisabeth Krarup-Smith i Godhavn. 1879-1882. Afskrift af brev fra Inspektør Fasting til kolonibestyrerne, 1836.

      • afskrifter
      • breve
      • korrespondance
      13 142  

      Grønlandske bykort. (ufuldst.)

      • landkort
      14 143  

      Kopibog, 1959. Korrespondance med bl.a. KGH, Chr. Vibe, redaktør H. Christensen, landslæge P. Smith, redaktør P. Dalager, dr. phil. F. Salomonsen, fuldmægtig J. Fynbo, dr. Helge Larsen, m.fl.

      • breve
      • kongelige grønlandske handel (kgh)
      • kopibøger
      • korrespondance
      • Vibe, Christian
      14 144  

      Kopibog, 1960. Korrespondance med bl.a. biolog P. Hansen, KGH, Chr. Vibe, landshøvding F. Nielsen, kontorchef J. Fynbo, dr. phil. K. Paludan, landslæge P. Smith, dr. phil. F. W. Brædstrup, MF N. Rossing, m.fl.

      • breve
      • kopibøger
      14 145  

      Hvalfiskeri. 1821. Handels- og Industri-tidende, nr. 94.

      • hvalfangst
      • tidsskrifter
      14 146  

      Ølbrygning, trankogning, bagning, m.v. 1965-68.

      • breve
      • korrespondance
      • tranbrænding
      14 147  

      Arkivregistre vedr. Styrelsens arkiv, samt de grønlandske arkivalier i Rigsarkivet.

      • arkivalier
      • oversigter
      14 148  

      Fotos af hvalfangstredskaber og spækskæringsapparat.

      • fangstredskaber
      • hvalfangst
      • spæk
      14 149  

      Breve fra Grønland under og efter 2. verdenskrig.

      • Anden Verdenskrig
      • breve
      • korrespondance
      14 150  

      1913-38. Brevudveksling mellem Ph. R. og Daugaard Jensen.

      • breve
      • korrespondance
      • Daugaard Jensen, Jens
      14 151  

      "Grønlandsanekdoter og fornøjelige erindringer".

      • bøger
      • erindringer
      15 152  

      1966. Forelæsning: "Mødet med det grønlandske folk". Beskriver hovedsagligt Rosendahls arbejde i og om Grønland.

      • boligforhold
      • fangst
      • foredrag
      15 153  

      Tørvemurshuset. Tegning af hus, tidsskrift fra Det Grønlandske Selskab, samt et brev til Bent Jensen fra Nationalmuseet.

      • boligforhold
      • breve
      • fangst
      • tidsskrifter
      • tørvehuse
      15 154  

      1724. Nordmanden Hartvig Jentofts Danmarksbesøg. Omhandler denne første grønlandske købmands besøg sammen med Poq og Qiperoq.

      • breve
      • kongelige grønlandske handel (kgh)
      • manuskripter
      • tegninger
       15 155  

       1836. Ludvig Fasting: "Nogle faa Ord..."

       • boligforhold
       15 156  

       1891. "Stenen fortæller". Om stenen i Umananq, hvori der var mejslet en tekst i 1891.

       • kongelige grønlandske handel (kgh)
       • peru (skib)
       15 157  

       Forskelligt. Indeholder bl.a. avisartikler, plantegning over hus og breve.

       • avisartikler
       • breve
       • konstruktionstegninger
       15 158  

       To artikler om Jakob Danielsen.

        • Danielsen, Jakob
        15 159  

        To lejlighedssange fra Godhavn.

        • sange
        15 160  

        1917-1928. Breve fra Philip Rosendahl til moderen Elise Rosendahl.

        • breve
        • korrespondance
        15 161  

        Samtale med 90-årige fru Ph. Rosendahl. Kassettebånd.

        • kassettebånd
        15 162  

        Fortegnelse over materiale vedr. Jakob Danielsen, samt forslag til sammensætning af lysbilledeserier og en lille bog om Jakob Danielsen.

        • akvareller
        • bøger
        • dias (lysbilleder)
        • oversigter
        • Danielsen, Jakob
        16 163  

        Kopi af Rosendahls bog "Jakob Danielsen - En grønlandsk maler" på grønlandsk.

        • bøger
        • Danielsen, Jakob
        16 164  

        Brevveksling med dr. phil. F. W. Bræstrup, 1938-1964.

         16 165  

         1924-1926. 7 breve fra Agnes Rosendahl til Elise Rosendahl (kopi).

         • breve
         16 166  

         Konstruktionsprincippet i hundeslæde henstående på Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseum.

         • hundeslæder
         • konstruktionstegninger
         • redegørelser
         16 167  

         Registrering fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg over Ph. R's samling.

         • oversigter
         16 168  

         Forskelligt materiale skrevet af Philip Rosendahl.

         • bøger
         • foredrag
         16 169  

         Forskellige avisartikler skrevet af Philip Rosendahl. 1937-1961.

         • avisartikler
         • aviser
         16 170  

         Forskellige tidsskriftsartikler skrevet af Philip Rosendahl. 1943-1968.

         • tidsskrifter
         • tidsskriftsartikler

         Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis. Søg i vores registrant for at se information om de forskellige dokument-samlinger. Kontakt arkivchef, Jørgen Trondhjem, ved spørgsmål eller kommentarer:

         +45 3231 5055