Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 099
Hinrich Johannes Rink
Beskrivelse: Arkivfonden omfatter bl.a. materiale om forstanderskaberne, skematiske indberetninger, Grønlandskommissionen af 1880s arbejde, breve og instrukser.
Lb.nr. 1 haves som PDF.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler: ingen
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
  Personer:
  • Rink, Hinrich

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Hinrich Rink: "Om Nödvendigheden af en Institution som kunde varetage Grönlændernes Tarv og navnlig deres kommunale Anliggender". Dateret september 1875. 38 sider.

  • beklædning
  • boligforhold
  • civilisation
  • fattighjælp
  • forstanderskaber
  • frihandel
  • Grønlandskommissioner
  • kolonibestyrere
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • læger
  • monopol
  • måltider
  • sult
  • sundhed
  • sundhedsvæsen
  • udstedsbestyrere
   1 2  

   Rinks håndskrevne "Udkast til en Samling af Lovbestemmelser for Grønlænderne", 1879 samt en trykt udgave af "Oversigt over Forstanderskabs-Indretningens Virksomhed i Grønland 1868 til 1878".

   • forstanderskaber
   • love
   • lovsamlinger
    1 2 0 En trykt udgave af "Oversigt over Forstanderskabs-Indretningens Virksomhed i Grønland 1868 til 1878".
    • forstanderskaber
    • love
    • lovsamlinger
    • Rink, Hinrich
    1 2 1 Rinks håndskrevne "Udkast til en Samling af Lovbestemmelser for Grønlænderne", 1879.
    • forstanderskaber
    • love
    • lovsamlinger
    • Rink, Hinrich
    1 3  

    Oversigt over Kommunalvæsenets Tilstand i Grønland indtil 1876. Skrevet i 1875-76.

    • fattighjælp
    • forstanderskaber
    • hjælpekasser
    • sygdomme
    • understøttelse
     1 4  

     Inspektør Krarup Smiths bemærkninger til forstanderskabernes dispositioner ved Jakobshavn, 1873.

     • forstanderskaber
     • inspektører
      1 5  

      Navneliste ført af Rink - måske navne på forstandere.

      • forstanderskaber
       1 6  

       Rinks noter og udkast til forstanderskabernes virksomhed 1876-1881.

       • forstanderskaber
        1 6 1 Notitser til affattelse af Kommissionens Betænkning om Forstanderskabernes Virksomhed og Grønlændernes Tilstand 1877/78.
        • fattighjælp
        • forstanderskaber
        • Grønlandskommissioner
        • hjælpekasser
        • regnskaber
        • repartition
        • understøttelse
        • Rink, Hinrich
        1 6 2 "Betænkning over Forstanderskabs-Institutionens Virksomhed i Grønland 1878/79.
        • fattighjælp
        • forstanderskaber
        • hjælpekasser
        • regnskaber
        • repartition
        • understøttelse
        • Rink, Hinrich
        1 6 3 "Notitser til affattigelse af Kommissionernes Betænkning over Forstanderskabernes Virksomhed og Grønlændernes Tilstand 1878/79".
        • forstanderskaber
        • regnskaber
        1 6 4 "Kommissionen". Betænkninger om Forstanderskabernes Virksomhed 1876-81".
        • fattighjælp
        • forstanderskaber
        • regnskaber
        • understøttelse
        • Rink, Hinrich
        1 6 5 "Udkast til Betænkning over Forstanderskabs-Institutionens Virksomhed i Grønland 1877/78".
        • betænkninger
        • forstanderskaber
        • hjælpekasser
        • regnskaber
        • repartition
        • understøttelse
        1 6 6 "Afskrift af Jakobshavns Forstanderskabs Forhandlingsprotokol og korrespondance med Inspektøren 1877/78".
        • fattighjælp
        • forstanderskaber
        • korrespondance
        • understøttelse
         1 6 7 "Uddrag af Forskellige Beretninge fra Grønland vedkommende Forstanderskabernes Virksomhed 1879/80".
         • fattighjælp
         • forstanderskaber
         • repartition
         • understøttelse
          1 6 8 "Uddrag af Forskellige Beretninger fra Grønland vedkommende Forstanderskabernes Virksomhed 1879/80" og "Uddrag af Inspektørernes Regnskaber for Kolonikasserne og Fælleskasserne 1879/80".
          • forstanderskaber
          • hjælpekasser
          • inspektører
          • regnskaber
          1 6 9 Kortfattet, håndskrevet instruks på grønlandsk for forstandere. Underskrevet K.S., 7. august 1872 (inspektør Krarup Smith)
          • instrukser
          • på grønlandsk
           1 6 10 Rinks noter og udkast til Bestemmelser om forstanderskaber. På dansk og grønlandsk.
           • bestemmelser
           • forstanderskaber
           • Rink, Hinrich
           1 6 11 "Regler for regnskabsføringen i Grønland for Grønlændernes kasse, Sparekasserne og Enkeforsørgelseskasserne".
           • hjælpekasser
           • regnskaber
           • Rink, Hinrich
           1 6 12 Diverse uddrag af regnskaber fra kolonikassen og fælleskassen, 1867/68-1881.
           • regnskaber
           • Rink, Hinrich
           1 6 13 Udkast og noter til bestemmelser om forstanderskaberne.
           • bestemmelser
           • forstanderskaber
           • Rink, Hinrich
           1 7  

           Noter og skrivelser vedr. forstanderskabernes virksomhed, 1879-81.

           • betænkninger
           • breve
           • forstanderskaber
            1 7 1 Bidrag til Samlingen af Optegnelsen til Belysning af Grønlændernes Samfunds- og Retsforhold ifølge 4 Post af Forretningsordenen for Kommissionen for Grønlændernes Anliggender til fremlæggelse 1880. Erklæring fra læge Sørensen vedr. fattighjælp.
            • Grønlandskommissioner
            • læger
            1 7 2 Om Forskjelle mellem Landets Indbyggere og deres Skikke.
            • boligforhold
            • børn
            • etnografi
            • fattighjælp
            • forstanderskaber
            • hygiejne
            • indhandling
            • kajakker
            • kongelige grønlandske handel (kgh)
            • lån
            • spæk
            • sygdomme
            • sælfangst
            • telte
            • tørvehuse
            • udhandling
            • ægteskaber
            • Rink, Hinrich
            1 7 3 Bidrag No. 13 til Samlingen ifølge Forretningsordenens 4de Post for Mødet i 1879.
            • civilisation
            • forstanderskaber
            • fødsler
            • spædbørnsdrab
            • sygdomme
            • ægteskaber
             1 7 4 Uddrag af skrivelse om forstanderskaberne, 1879.
             • breve
             • fattighjælp
             • forstanderskaber
             • hjælpekasser
             • monopol
             • repartition
             • sult
             • understøttelse
             • Rink, Hinrich
             1 7 5 Udkast til Kommissionens Betænkning om Forstanderskabernes Virksomhed 1879/80.
             • fattighjælp
             • forstanderskaber
             • Grønlandskommissioner
             • hjælpekasser
             • regnskaber
             • retsvæsen
             • understøttelse
             • Rink, Hinrich
             1 7 6 Notitser til Affattelse af Betænkningen om Forstanderskabernes Virksomhed 1880/81.
             • forstanderskaber
             1 7 7 Skrivelse til Indenrigsministeriet, 1874. Sag vedrørende utugt.
             • forstanderskaber
             • seksualitet
              1 7 8 Brev på grønlandsk fra fanger Peter Broberg til præsten Rasmussen i Jakobshavn. Dateret i Godhavn den 26. august 1881.
              • breve
              • på grønlandsk
               1 8  

               Fællesfondens regnskab, 1881-82.

               • Fællesfonden
               • Grønlænderhjemmet
               • regnskaber
               • uddannelse
                1 9  

                Grønlandsksprogede tryksager vedr. forstanderskaberne, 1857-68.

                • forstanderskaber
                • på grønlandsk
                 1 10  

                 Rinks danske oversættelse af "Johannes (UngaralaK) Fanger paa NunatsiaK: om unge Kajakmænds Oplæring", som var i Atuagagdliutit, 1877-78.

                 • aviser
                 • kajakker
                  1 11  

                  Indberetninger fra Uummannaq, 1874, 1878.

                  • boligforhold
                  • hygiejne
                  • indberetninger
                  • konebåde
                  • regnskaber
                  • umiakker
                   1 12  

                   Indberetning fra kontrolløren ved Ivittuut, 1869-70. Lister over grønlandske kvinder som besøgte arbejderne ved kryolitbruddet. Liste over ansatte 1866.

                   • ansættelsesforhold
                   • indberetninger
                   • kryolit
                   • seksualitet
                   • skibe
                   • spædbørnsdrab
                    1 13  

                    Brev fra Rasmus Berthelsen til Hinrich Rink, 1878. På grønlandsk. Haves også som PDF.

                    • breve
                    • på grønlandsk
                     1 14  

                     Liste over husstande og erhvervsredskaber ved Ikerasaq og Illorsuit, 1878.

                     • boligforhold
                     • fangstredskaber
                     • hygiejne
                     • inventar
                     • kajakker
                     • konebåde
                     • umiakker
                      1 15  

                      Fortegnelse over Kommissionens Arkiv. Fortegnelsen er fra ca. 1881 og omhandler materiale vedr. Grønlandskommissionen af 1880.

                      • Grønlandskommissioner
                      • oversigter
                       1 16  

                       Betænkninger og skrivelser vedr. Grønlandskommissionen af 1880. Skrevet i perioden 1877-80.

                       • betænkninger
                       • Grønlandskommissioner
                       • kongelige grønlandske handel (kgh)
                       • regnskaber
                       • skrivelser
                       • sundhedsvæsen
                       • tranbrænding
                        1 17  

                        Referater fra Kommissionens møder (m. bilag), 1880-81

                        • korrespondance
                        • mødereferater
                         1 18  

                         Kommissionen og Grønlænderhjemmet 1879 (plan) og 1881 (fortegnelser over skrivelser)

                           1 19  

                           Skrivelse fra Rink til Indenrigsministeriet angående ansøgning fra Hagenbeck om "tilladelse til at engagere en grønlandsk familie til fremvisning i Hamburg". (se også lb.nr. 40), 1877

                           • skrivelser
                            1 20  

                            Foreløbigt udkast til kommende omordning af missionen i Grønland, 29. september 1868.

                            • mission
                             1 21  

                             Ekstrakt af inspektørens copibøger over breve og cirkulærer, 1782-1816.

                             • cirkulærer
                             • kopibøger
                              1 22  

                              Folketællings- og mandtalslister 1834-73 (Holsteinsborg, Sukkertoppen, Godthaab, Frederikshaab, Julianehaab)

                              • mandtalslister
                               1 23  

                               Trykte formularer vedr. handel.

                                 1 24  

                                 Skematiske indberetninger fra kolonibestyreren i Julianehaab, 1854-79.

                                 • indberetninger
                                  1 25  

                                  Skematiske indberetninger fra kolonien Godthaab, 1852.

                                  • indberetninger
                                   1 26  

                                   Skematiske indberetninger fra kolonien Holsteinsborg, 1849.

                                   • indberetninger
                                    1 27  

                                    Fortegnelse over bygninger ved kolonierne Egedesminde, Christianshaab, Jakobshavn, Godhavn, 1851. (Haves også som PDF-filer))

                                    • arkitektur
                                    • bygninger
                                    • oversigter
                                     2 28  

                                     Regnskaber, handelen mv., 1850-1882

                                     • bestyrere
                                     • kongelige grønlandske handel (kgh)
                                     • regnskaber
                                      2 29  

                                      "Extract af Bestemmelser gjældende nærmest for Nordgrønland (fundet blandt Insp. Holbølls efterladte Papirer)", 1782-1825.

                                      • bestemmelser
                                      • hvalfangst
                                      • indberetninger
                                      • junipapirer
                                      • repartition
                                      • skibe
                                       2 30  

                                       Gjenpart af den Inspecteurerne i Grønland give Instrux, 1789.

                                       • inspektører
                                       • instrukser
                                       • kongelige grønlandske handel (kgh)
                                       • A 017, Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH)
                                        2 31  

                                        Udkast til instruks for inspektørerne i Grønland. Udateret, skrevet af Rink.

                                        • inspektører
                                        • instrukser
                                        • A 017, Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH)
                                         2 32  

                                         Inspektør Christian Søren Marcus Olriks bemærkninger til til Rinks udkast til en ny instruks, 1860-61.

                                         • inspektører
                                         • instrukser
                                         • A 017, Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH)
                                          2 33  

                                          Udkast og motivering til en ny instruks for handelsbetjente og andre under dansk lov stående indbyggere i Grønland. Udateret.

                                          • instrukser
                                          • kongelige grønlandske handel (kgh)
                                          • mandskab
                                          • underbetjente
                                          • A 015, Kolonibestyrer Oluf Nikolaj Willemann Thron
                                           2 34  

                                           Liste over over- og underbetjente og mandskab ved Julianehåb, 1854.

                                           • mandskab
                                           • overbetjente
                                           • underbetjente
                                           • A 015, Kolonibestyrer Oluf Nikolaj Willemann Thron
                                            2 35  

                                            Oplysninger til protokollen over handelens personale, 1875.

                                            • kongelige grønlandske handel (kgh)
                                            • A 015, Kolonibestyrer Oluf Nikolaj Willemann Thron
                                             2 36  

                                             Liste over papirer, der forlangtes indsendt til inspektoratet for Nordgrønland 31. dec. og 31. marts. Udateret.

                                             • decemberpapirer
                                             • martspapirer
                                              2 37  

                                              Underbetjentes gagering, 1848.

                                              • ansættelsesforhold
                                              • underbetjente
                                               2 38  

                                               Optegnelser til En Revision af Reglerne for Taxtsættelse af de til Grønland udsendte Varer, ifølge Indenrigsministeriets Skrivelse 29. Dec. 1880.

                                               • generaltakster
                                               • kongelige grønlandske handel (kgh)
                                                2 39  

                                                Dødsårsager i Nordgrønland, 1865-73.

                                                • død
                                                • sygdomme
                                                 2 40  

                                                 Brev fra J. Adrian Jakobsen. Endvidere oplysninger om Jakobsen, der som agent for Hagenbeck formidlede hvervningen af grønlandske eskimofamilier til folkeudstillinger i Europa, 1890.

                                                 • breve
                                                 • udstillinger
                                                 • A 099, Hinrich Johannes Rink
                                                  2 41  

                                                  Kopier af breve fra Rink til forskellige, 1884-87. Kopierne er fra Oslo Universitetsbibliotek.

                                                  • breve
                                                   2 42  

                                                   Forskellige optegnelser, ordlister, bibliografi etc. Optegnelser brugt som supplement til Rinks "Eskimoiske Eventyr og Sagn". Udateret. OBS. meget dårlig stand; håndteres meget forsigtigt! Enkelte sider have som PDF.

                                                   • etnografi
                                                   • sprog
                                                    2 43  

                                                    Fotokopier af Samlingen af grønlandske sange fra Rinks samling på Det kongelige Bibliotek.

                                                    • på grønlandsk
                                                    • sange

                                                     Document Archive

                                                     The document archive includes diaries, manuscripts, reports, observations, letters and other kinds of written materials concerning the history of Greenland and the Arctic regions. Search in our online catalogue (only in Danish) to see information about the different archival fonds. Contact the archive manager, Jørgen Trondhjem, if you have any questions or comments:

                                                     +45 3231 5055