Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 494
Det Grønlandske Selskab
Beskrivelse: Materialet i denne samling er af meget blandet karakter, hvorfor det er registreret i forhold til både kronologi og tema. Overordnet er samlingen inddelt i årtier. Samlingen dækker perioden 1905-2000 og består af referater, korrespondance, regnskaber, medlemslister mm. Desuden materiale vedr. Tidsskriftet Grønland, Det Grønlandske Selskabs Årsskrift samt særskrifter.

NB: pk. 21, lb.nr. 78 samt 81 er klausulerede pga. personfølsom data.

Giver: DGS
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
  Personer:
  • Bangsted, Helge
  • Bendixen, Ole
  • Bistrup, Henning
  • Bobé, Louis
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Freuchen, Peter
  • Hammer, Regnar
  • Krabbe, Th.
  • Larsen, Helge
  • Lindow, Harald
  • Mathiassen, Therkel
  • Mikkelsen, Ejnar
  • Nyboe, M. Ib
  • Ostermann, Hother
  • Porsild, Morten
  • Rasmussen, Knud
  • Smith, Kaj Birket

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Forhandlingsprotokol for Det Grønlandske Selskab 1906-1915

  • Det Grønlandske Selskab
  • forhandlingsprotokoller
  1 2  

  Medlemsbog for Det Grønlandske Selskab 1905-1910

  • Det Grønlandske Selskab
  • journaler
  1 3  

  Takskrivelser og korrespondance samt avisartikler med anmeldelser 1907-1915

  • avisartikler
  • avisudklip
  • korrespondance
  • Hammer, Regnar
  1 4  

  Indkomne skrivelser 1906-1915

  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Hammer, Regnar
  • Rasmussen, Knud
  1 4 1 Indkomne skrivelser 1906-07
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 2 Indkomne skrivelser 1908
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 3 Indkomne skrivelser 1909
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 4 Indkomne skrivelser 1910
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 5 Indkomne skrivelser 1911
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 6 Indkomne skrivelser 1912
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 7 Indkomne skrivelser 1913
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 8 Indkomne skrivelser 1914
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 9 Indkomne skrivelser 1915
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  1 4 10 Indkomne skrivelser, udaterede (men fra perioden 1906-1915)
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  2 5  

  Dagsordener til DGS møder og generalforsamlinger 1908-1921

  • bekendtgørelser
  • Det Grønlandske Selskab
  • skrivelser
  • Bobé, Louis
  • Freuchen, Peter
  • Hammer, Regnar
  • Koch, Lauge
  • Porsild, Morten
  • Rasmussen, Knud
  2 6  

  Generalforsamlinger og regnskaber 1911-1921

  • Det Grønlandske Selskab
  • mødereferater
  • regnskaber
  • årsberetninger
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Hammer, Regnar
  2 7  

  Udvalget vedr. boligsituationen i Grønland, 1909-1910, se også Årsskriftet 1910-11. NB. Noget af materialet er klistret sammen

  • boliger
  • Det Grønlandske Selskab
  • huse
  • korrespondance
  • redegørelser
  • Rasmussen, Knud
  2 8  

  Materiale vedr. DGS´ Årsskrift 1910-11

  • Det Grønlandske Selskab
  2 9  

  Korrespondance (bl.a. ansøgninger til ministerierne) samt svar på brev vedr. De Dansk Vestindiske Øers fremtid, 1910-1916

  • ansøgninger
  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  2 10  

  Kopibog 1911-1922

  • Det Grønlandske Selskab
  • kopibøger
  3 11  

  Udvalg om Overbetjentenes økonomiske forhold, 1910-1914

  • breve
  • Det Grønlandske Selskab
  • redegørelser
  • A 016, Overbetjentforeningen
  • A 041, Foreningen af 1901 til Understøttelse af grønlandske Overbetjentes Efterladte
  • A 131, Volontør Carl Frederik Myhre
  3 12  

  Medlemslister og love 1906-1911 (?)

  • Det Grønlandske Selskab
  • love
  3 13  

  Diverse korrespondance 1910-1921

  • breve
  3 14  

  Mindesmærke for Hanserak, 1913

  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • mindesmærker
  3 15  

  Fester 1911, 1913, 1916 og 1919

  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  3 16  

  Forhandlingsprotokol 30. oktober 1915 - 31. december 1924

  • Det Grønlandske Selskab
  • forhandlingsprotokoller
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Hammer, Regnar
  • Jensen, Adolf S
  4 17  

  Materiale vedr. Årsskrift 1918-20 samt korrespondance

  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • A 001, Morten Pedersen Porsild
  • A 136, Adolf S. Jensen
  • A 251, Peter Freuchen
  • A 446, Peter Freuchen Arkivet
  • Freuchen, Peter
  • Hammer, Regnar
  • Jensen, Adolf S
  • Porsild, Morten
  4 18  

  Vinternyheder 1911-1916

  • meddelelser
  4 19  

  Vinternyheder 1913-1916

  • avisartikler
  • Det Grønlandske Selskab
  • meddelelser
  4 20  

  Vinternyheder 1916-1921

  • Det Grønlandske Selskab
  • meddelelser
  4 21  

  Vinternyheder 1921-1922

  • Det Grønlandske Selskab
  • meddelelser
  4 22  

  Korrespondance 1916-1921

  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • A 001, Morten Pedersen Porsild
  • A 008, Knud Rasmussen
  • A 077, Rord Regnar Johannes Hammer
  • A 136, Adolf S. Jensen
  • A 180, Marius Ib Nyeboe
  • A 215, Jens Daugaard-Jensen
  • A 490, Knud Rasmussen Brevsamling
  • Bistrup,Aage
  • Bobé, Louis
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Hammer, Regnar
  • Jensen, Adolf S
  • Krabbe, Th.
  • Nyboe, M. Ib
  • Porsild, Morten
  • Rasmussen, Knud
  • Smith, Kaj Birket
  4 22 1 Korrespondance 1916
  • Det Grønlandske Selskab
  • kolonier
  • korrespondance
  • USA
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Hammer, Regnar
  • Jensen, Adolf S
  • Porsild, Morten
  4 22 2 Korrespondance 1917
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Hammer, Regnar
  • Jensen, Adolf S
  • Krabbe, Th.
  4 22 3 Korrespondance 1918
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Bobé, Louis
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Hammer, Regnar
  • Jensen, Adolf S
  • Lindow, Harald
  • Nyboe, M. Ib
  • Petersen, A C E
  • Rasmussen, Knud
  • Smith, Kaj Birket
  4 22 4 Korrespondance 1919
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Hammer, Regnar
  • Jensen, Adolf S
  • Petersen, A C E
  • Porsild, Morten
  4 22 5 Korrespondance 1920
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Jensen, Adolf S
  • Lindow, Harald
  4 22 6 Korrespondance 1921
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Bistrup,Aage
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Hammer, Regnar
  • Jensen, Adolf S
  • Petersen, A C E
  5 23  

  Udateret korrespondance fra perioden 1916-1935

  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  5 24  

  Forhandlingsprotokol 1. januar 1925 - februar 1943

  • Det Grønlandske Selskab
  • forhandlingsprotokoller
  • Mathiassen, Therkel
  • Mikkelsen, Ejnar
  • Ostermann, Hother
  • Simonÿ, Christian Frederik
  • Smith, Kaj Birket
  5 25  

  Forhandlingsprotokol 5. april 1927 - 1. februar 1943 (primært bestyrelsesmøder)

  • Det Grønlandske Selskab
  • forhandlingsprotokoller
  6 26  

  DGS betænkning til Udvalget for Lov om Grønlands Styrelse, foredrag af O. Bendixen, afskrift har tilhørt Louis Bobé (formand for DGS 1921-24)

  • Det Grønlandske Selskab
  • foredrag
  • love
  • Bendixen, Ole
  • Bobé, Louis
  6 27  

  Korrespondance 1922-1935

  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • A 001, Morten Pedersen Porsild
  • A 013, William Thalbitzer
  • A 022, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
  • A 077, Rord Regnar Johannes Hammer
  • A 103, Henning Bistrup
  • A 136, Adolf S. Jensen
  • A 180, Marius Ib Nyeboe
  • A 251, Peter Freuchen
  • A 294, Helge Bangsted
  • A 446, Peter Freuchen Arkivet
  • A 474, Den Grønlandske Tjenestemandsforening
  • Bangsted, Helge
  • Bistrup, Henning
  • Bobé, Louis
  • Freuchen, Peter
  • Hammer, Regnar
  • Harries, Carl Frederik
  • Jensen, Adolf S
  • Nyboe, M. Ib
  • Rasmussen, Knud
  6 27 1 Korrespondance 1922
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  6 27 2 Korrespondance 1923
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Bobé, Louis
  • Holm, Gustav
  • Petersen, A C E
  • Porsild, Morten
  6 27 3 Korrespondance 1924
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Bistrup, Henning
  • Bobé, Louis
  6 27 4 Korrespondance 1925
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Bangsted, Helge
  6 27 5 Korrespondance 1925 vedr. Peter Freuchens foredrag i DGS trods protester fra medlemmer samt Den Grl Tjenestemandsforening
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • A 251, Peter Freuchen
  • A 446, Peter Freuchen Arkivet
  • A 474, Den Grønlandske Tjenestemandsforening
  • Freuchen, Peter
  6 27 6 Korrespondance 1926
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Bangsted, Helge
  • Harries, Carl Frederik
  • Petersen, A C E
  6 27 7 Korrespondance 1927
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Bendixen, Ole
  • Bobé, Louis
  • Freuchen, Peter
  • Harries, Carl Frederik
  • Koch, Lauge
  • Rasmussen, Knud
  6 27 8 Korrespondance 1928
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  6 27 9 Korrespondance 1929
  • Det Grønlandske Selskab
  • korrespondance
  • Bangsted, Helge
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Harries, Carl Frederik
  • Holm, Gustav
  6 27 10 Korrespondance 1928-29, mellem Bugge og Helms vedr. udgivelsen af Fabricius´ Fauna Groenlandica
   7 27 11 Korrespondance 1930
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Harries, Carl Frederik
   • Petersen, A C E
   • Rasmussen, Knud
   7 27 12 Korrespondance 1931
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Bistrup, Henning
   • Daugaard Jensen, Jens
   • Harries, Carl Frederik
   • Rasmussen, Knud
   7 27 13 Korrespondance 1932
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • A 013, William Thalbitzer
   • A 022, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
   • A 215, Jens Daugaard-Jensen
   • Daugaard Jensen, Jens
   • Harries, Carl Frederik
   • Thalbitzer, William
   7 27 14 Korrespondance 1933
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Daugaard Jensen, Jens
   • Harries, Carl Frederik
   • Smith, Kaj Birket
   7 27 15 Korrespondance 1934, bl.a. om udgivelsen "Naturfredning i Grønland"
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   7 27 16 Korrespondance 1935
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   7 28  

   Materiale vedr. nyt bomærke, 1956 og igen fra 1980-1981

   • attester
   • Det Grønlandske Selskab
   8 29  

   Forhandlingsprotokol (mødereferater, avisartikler, foredrag mm.) 1943-1950

   • avisartikler
   • Det Grønlandske Selskab
   • forhandlingsprotokoller
   • mødereferater
   • Mikkelsen, Ejnar
   8 30  

   Love for Det Grønlandske Selskab vedtaget 1942. Samme revideret 1947. Samme med forslag til revision, uden år

   • Det Grønlandske Selskab
   • love
   8 31  

   Korrespondance vedr. evt. udgivelse af "Luscanders Grønlandske Chronica", 1943-44

   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Bobé, Louis
   • Mikkelsen, Ejnar
   9 32  

   Forhandlingsprotokol 1949-1955, referater fra bestyrelsesmøder, regnskaber, mødeaftener, avisartikler mm. Herunder også oprettelsen af Arktisk Institut

   • avisudklip
   • Det Grønlandske Selskab
   • forhandlingsprotokoller
   • mødereferater
   • Knuth, Eigil
   • Larsen, Helge
   • Mikkelsen, Ejnar
   • Vibe, Christian
   9 33  

   Forhandlingsprotokol 10. marts 1954- 4. juni 1963, primært mødereferater

   • Det Grønlandske Selskab
   • forhandlingsprotokoller
   • Larsen, Helge
   • Mikkelsen, Ejnar
   • Vibe, Christian
   10 34  

   Bestyrelsesmødereferater 1953-1954

   • Det Grønlandske Selskab
   • mødereferater
   10 35  

   Medlemsfortegnelse fra 1952 og 1955 samt §6-medlemmer 1961.

   • Det Grønlandske Selskab
   • oversigter
   10 36  

   Fortegnelser abonnenter 1955-1961

   • Det Grønlandske Selskab
   • oversigter
   10 37  

   Statusoversigter på årsskrifter 1951-1956

   • bøger
   • Det Grønlandske Selskab
   • oversigter
   10 38  

   Korrespondance vedr. udgivelse af Ujuaats dagbog 1954-1957

   • avisartikler
   • bøger
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Mikkelsen, Ejnar
   • Thalbitzer, William
   11 39  

   Korrespondance vedr. tilbud på tryk af bogen "Grønlændervennen H. Rink", 1955

   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • A 099, Hinrich Johannes Rink
   • Rink, Hinrich
   11 40  

   Korrespondance og besvarelser af prisopgaver udskrevet af DGS 1953-1954

   • Det Grønlandske Selskab
   • mødereferater
   • Mikkelsen, Ejnar
   • Vibe, Christian
   11 41  

   Korrespondance vedr. prisopgave udskrevet af DGS i 1955, særligt vedr. vinderens rejse

   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Mikkelsen, Ejnar
   11 42  

   Det Grønlandske Selskabs udvalg vedr. retshjælp i Grønland, 1955-1957

   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • mødereferater
   • retsvæsen
   • A 433, Foreningen Grønlandske Børn
   11 43  

   Komiteen til rejsning af monument for Knud Rasmussen, 1956-1957

   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • mindesmærker
   • mødereferater
   • Larsen, Helge
   • Rasmussen, Knud
   11 44  

   Det Grønlandske Selskabs 50-års jubilæum 1955 i Odd Fellow Palæet, 14. november 1955

   • Det Grønlandske Selskab
   • jubilæer
   • korrespondance
   • oversigter
   • telegrammer
   • Larsen, Helge
   • Mikkelsen, Ejnar
   12 45  

   Mindeaften i anledning af 50-året for Danmark-Ekspeditionens afrejse, 20. september 1956

   • danmark-ekspeditionen (1906 08)
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • oversigter
   • A 300, Danmark-Ekspeditionen
   12 46  

   Fejring af Signe Vests 50-års dag, 21. februar 1958

   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Møller, Holger Dan
   12 47  

   Korrespondance vedr. mødeaftener dels med foredragsholderne og dels med Borgernes Hus, Studenterforeningen og Odd Fellow Palæet, 1955-1960

   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Larsen, Helge
   • Lynge, Augo
   • Møller, Holger Dan
   • Victor, Paul Emile
   12 48  

   Mødeaftener 1. januar 1956 - 31. december 1960

   • Det Grønlandske Selskab
   • oversigter
   13 49  

   Korrespondance 1953-1959

   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Møller, Holger Dan
   13 49 1 Korrespondance 1953-1954, herunder korrespondance bl.a. vedr. Tidsskriftet Grønland
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   13 49 2 Korrespondance 1955-1956
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   13 49 3 Korrespondance 1958
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   13 49 4 Korrespondance 1959
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   14 50  

   Forhandlingsprotokol 1963-1969

   • Det Grønlandske Selskab
   • forhandlingsprotokoller
   • Larsen, Helge
   • Vibe, Christian
   14 51  

   Mødereferater fra generalforsamlinger samt mødeindkaldelser 1969-70

   • Det Grønlandske Selskab
   • mødereferater
   14 52  

   Årsregnskab for Tidsskriftet Grønland 1967 samt annoncører 1960-1967

   • regnskaber
   14 53  

   Korrespondance 1960-1970

   • korrespondance
   • Larsen, Helge
   14 53 1 Korrespondance 1960
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   14 53 2 Korrespondance 1962-1965
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   • Bang, Jette
   • Knuth, Eigil
   • Larsen, Helge
   15 53 3 Korrespondance 1966-1967
   • Det Grønlandske Selskab
   • korrespondance
   15 53 4 Korrespondance 1968-1970, særligt vedr. medlemsklage over generalforsamlingen 1969
    15 54  

    Formandens korrespondance 1966-1970 (Mikael Gam)

     15 54 1 Korrespondance, primært vedr. mødeaftener
     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     15 54 2 Korrespondance (diverse), Mikael Gam
     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     15 55  

     Seniorklubben 1961-1963

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • regninger
     • regnskaber
     15 56  

     Dokumenter i forbindelse med fest på Sølyst d. 7. januar 1961 i anledning af Ejnar Mikkelsens 80-årsdag

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     15 57  

     Korrespondance vedr. udgivelse af særskrifter 1960-1963

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • Rosing, Jens
     • Rosing, Otto
     • Smith, Kaj Birket
     15 57 1 Særskrift XX, Jens Rosing, 1960: "Îsímardik, Den store Drabsmand"
     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • Rosing, Jens
     15 57 2 Korrespondance vedr. udgivelse af særskriftet "Eskimoerne" af Kaj Birket Smith samt korrespondance om bl.a. Otto Rosings manuskript, 1961-63
     • bøger
     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • Rosing, Otto
     • Smith, Kaj Birket
     16 58  

     Mødereferater (bestyrelsesmøder og generalforsamlinger), 1970-1975

     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     16 59  

     Mødereferater (bestyrelsesmøder), 1976-1977

     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     16 60  

     Mødereferater (bestyrelsesmøder), 1977-1978

     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     16 61  

     Mødereferater (bestyrelsesmøder), 1978-1979

     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     16 62  

     Mødereferater (bestyrelsesmøder), 1979-1980

     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     17 63  

     Generalforsamling, 1976

     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     17 64  

     Generalforsamling, 1977

     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     17 64 1 Mødereferat, medlemsorientering mm.
     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     17 64 2 Regnskaber, kvitteringer mm.
     • Det Grønlandske Selskab
     • regninger
     • regnskaber
     17 65  

     Generalforsamling , 1978

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • mødereferater
     • regnskaber
     17 65 1 Korrespondance, mødeindkaldelser mm.
     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     17 65 2 Regnskab. kvitteringer mm.
     • Det Grønlandske Selskab
     • notater
     • regninger
     • regnskaber
     17 66  

     Generalforsamling, 1979

     • Det Grønlandske Selskab
     • mødereferater
     • regninger
     • regnskaber
     17 67  

     Materiale vedr. udgivelsen "Vídalín" 1971-1974

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     18 68  

     PR for tidsskriftet Grønland, 1974-1979, men også materiale fra 1954-1956

     • breve
     • Det Grønlandske Selskab
     18 69  

     Materiale vedr. medlemskab 1979

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     18 70  

     Mødereferater og korrespondance (bestyrelsesmøder), 1980 samt generalforsamling 1981

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • mødereferater
     18 71  

     Mødereferater og korrespondance (bestyrelsesmøder), 1981-1983

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • mødereferater
     19 72  

     Mødereferater og korrespondance (bestyrelsesmøder), 1984-1987

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • mødereferater
     19 73  

     Mødereferater og korrespondance (bestyrelsesmøder), 1988-1989

     • Det Grønlandske Selskab
     • korrespondance
     • mødereferater
     19 74  

     Materiale vedr. DGS 75 års jubilæum 1980

      19 74 1 Korrespondance vedr. jubilæet
      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      19 74 2 Korrespondance samt mødereferater vedr. 75-års jubilæum
      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      • mødereferater
      20 75  

      Medlemskorrespondance 1980-1989, fordelt på to læg

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      20 76  

      Korrespondance, forespørgsler mm. i sekretariatsregi, 1978-1989, fordelt på to læg

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      • notater
      20 77  

      Materiale i forbindelse med udarbejdelse af selskabets brochure, 1979-1991

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      • pjecer
      21 78  

      Tidsskriftet Grønland, redaktionelt, 1977-1996; NB! Materialet er delvist klausuleret

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      21 79  

      PR Tidsskriftet, 1980-1989

      • Det Grønlandske Selskab
      • notater
      • pjecer
      21 80  

      Korrespondance med Dansk Fagpresseforening, 1984-1986

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      21 81  

      Korrespondance vedr. honorering af artikler, 1978-2001. NB: Klausuleret

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      • lønforhold
      21 82  

      Friabonnenter Tidsskriftet Grønland, 1983-86

      • Det Grønlandske Selskab
      22 83  

      Generalforsamling, 1980

      • Det Grønlandske Selskab
      • regnskaber
      22 84  

      Generalforsamling, 1981

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      • regnskaber
      22 85  

      Generalforsamling, 1982

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      • regnskaber
      22 86  

      Generalforsamling, 1983

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      • regnskaber
      22 87  

      Generalforsamling, 1984

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      • regnskaber
      22 88  

      Generalforsamling, 1985

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      • regnskaber
      22 89  

      Generalforsamling, 1986

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      • regnskaber
      22 90  

      Generalforsamling, 1987

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      • regnskaber
      23 91  

      Generalforsamling, 1988

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      • mødereferater
      23 92  

      Generalforsamling, 1989

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      23 93  

      Redaktionelt materiale samt korrespondance vedr. Tidsskriftet Grønland, 1977-1979, fordelt på to læg

      • Det Grønlandske Selskab
      • mødereferater
      23 94  

      Redaktionelt materiale samt korrespondance vedr. Tidsskriftet Grønland, 1980-1982

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      24 95  

      Redaktionelt materiale samt korrespondance vedr. Tidsskriftet Grønland, 1983-1989

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      24 96  

      Mødereferater (bestyrelsesmøder), 1990-1992 (1993-1999 mangler)

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      • mødereferater
      24 97  

      Medlemskorrespondance 1990-1999

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      • mødereferater
      24 98  

      Korrespondance, bestyrelsen, 1990-1999

      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      25 99  

      Korrespondance vedr. foredrag i provinsen, 1992-1995

      • Det Grønlandske Selskab
      • foredrag
      • korrespondance
      25 100  

      Materiale vedr. særskriftet "Grønland - kilder til dansk kolonihistorie", 1990

      • ansøgninger
      • Det Grønlandske Selskab
      • korrespondance
      25 101  

      Materialer vedr. særskrifterne om de grønlandske seminarier, 1997-2000

      • ansøgninger
      • Det Grønlandske Selskab
      • Forlag
      • korrespondance
      • mødereferater
      26 102  

      Jubilæumsfest, 1995

      • Det Grønlandske Selskab
      26 102 1 Tilmeldinger til jubilæumsfest, 1995
       26 102 2 Materiale vedr. bestyrelsens forberedelse til jubilæet, fordelt på to læg
       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       26 102 3 Sanghæfte, artikler mm. fra 90-års jubilæet
       • avisudklip
       • Det Grønlandske Selskab
       • jubilæer
       • noder
       • salmer
       • sange
       27 103  

       Generalforsamling, 1990

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       27 104  

       Generalforsamling, 1991

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       27 105  

       Generalforsamling, 1992

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       27 106  

       Generalforsamling, 1993

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       27 107  

       Generalforsamling, 1994

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       28 108  

       Generalforsamling, 1995

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       28 109  

       Generalforsamling, 1996

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       28 109 1 Tilmeldinger til selskabelig komsammen, 1996
       • Det Grønlandske Selskab
       28 109 2 Mødereferater, regnskaber, noter mm. vedr. generalforsamling 1996
       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       28 110  

       Generalforsamling, 1997

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       28 111  

       Generalforsamling, 1998 (herunder materiale vedr. begyndelsen på Kunstforeningen ARON)

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       28 112  

       Generalforsamling, 1999

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       28 112 1 Tilmeldinger til selskabeligt samvær, generalforsamling
       • Det Grønlandske Selskab
       28 112 2 Regnskaber, korrespondance, taler mm. Generalforsamling 1999
       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       • regnskaber
       29 113  

       Redaktionelt materiale samt korrespondance vedr. Tidsskriftet Grønland, 1990-1997

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • tidsskrifter
       29 114  

       PR Tidsskriftet, 1995-1999

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       29 115  

       Attester fra foreningsregistret (1933-1967) samt breve kongehuset

       • attester
       • breve
       • Det Grønlandske Selskab
       29 116  

       Arv og gaver 1979-2003

       • Det Grønlandske Selskab
       29 117  

       Korrespondance vedr. oprettelsen af Dansk Polarcenter

       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       30 118  

       Materiale vedr. Arktisk Institut og Det Grønlandske Landsbibliotek

       • Det Grønlandske Selskab
       30 118 1 Korrespondance mellem DGS og hhv. Arktisk Institut og Det Grønlandske Landsbibliotek, 1972-1993, her især vedr. flytningen af AI til Strandgade/Dansk Polarcenter
       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • mødereferater
       30 118 2 Div. kvitteringer og driftregnskaber, 1968-1996
       • bilag
       • Det Grønlandske Selskab
       • kvitteringer
       • regninger
       • regnskaber
       30 118 3 Materiale vedr. indkøb af kontorudstyr, 1976-1997
       • Det Grønlandske Selskab
       • korrespondance
       • kvitteringer
       31 119  

       Diverse fondsansøgninger, ansøgningerne er usorterede, fordelt på 5 kasser

       • ansøgninger
       • Det Grønlandske Selskab
       31 119 1 Fondansøgninger, usorterede
       • ansøgninger
       • Det Grønlandske Selskab
       32 119 2 Fondansøgninger, usorterede
       • ansøgninger
       • Det Grønlandske Selskab
       33 119 3 Fondansøgninger, usorterede
       • ansøgninger
       • Det Grønlandske Selskab
       34 119 4 Fondansøgninger, usorterede
       • ansøgninger
       • Det Grønlandske Selskab
       35 119 5 Fondansøgninger, usorterede
       • ansøgninger
       • Det Grønlandske Selskab

       Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis. Søg i vores registrant for at se information om de forskellige dokument-samlinger. Kontakt arkivchef, Jørgen Trondhjem, ved spørgsmål eller kommentarer:

       +45 3231 5055