English

Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Introduktion til kildesamling 3: Råstoffer og minedrift

Råstoffer og minedrift er ikke et nyt fænomen i Grønland. Allerede før koloniseringen hentede inuit fedtsten i blandt andet Nuuk-fjorden og jern fra meteoritsten. Senere har Danmark og USA udvundet fx. kryolit og kul. I nyere tid har der været debat om især olieudvinding, lukningen af minebyen Qullissat, anlæggelse af en aluminiumssmelter i Maniitsoq og uran som biprodukt fra Kvanefjeldet ved Narsaq. Kilderne her belyser en række af disse forhold.

Søg i Grønlandsregistranten for flere kilder. Forslag til emneord: Kryolit, uran, minedrift, kul

Kilde 1: Marius Ib Nyeboe Arkivet: Genpart (maskinafskrift) af overdragelse af rettigheder til minedrift, ved Kong Frederik VII, marts 1857 [Arktisk Institut, A655, pk. 5, lb,nr. 11, enh.nr. 5].

Kong Frederik VIIs tilladelse til drift af mineralske miner i Grønland afgivet på en række betingelser, bl.a. at det skal foregå uden for Det Kongelige Grønlandske Handels områder.

Kilde 2: Arbejdsmand Martin Hansens erindringer fra kryolitminen i Ivitittuut i 1920erne [Faaborg Byhistoriske Arkiv, A248 Martin Hansen]

Arbejdsmand Martin Hansen beskriver sin tid i kryolitminen i Ivitttuut i begyndelsen af 1920erne. Erindringer nedskrevet i 1993. Se yderligere beskrivelse på arkiv.dk

Kilde 3: Erik Hesselbjerg, 22.09.1971 [Arbejdermuseet, Jens Otto Krags Arkiv]

Administrationen af den grønlandske minelov.

Kilde 4: Undervisningsminister Knud Heinsesen, 30.09.1972 [Arbejdermuseet, Jens Otto Krags Arkiv]

Om Danmarks forhold til uran. Danmark blev medlem af EF [EU] i 1973. Grønland fik Hjemmestyre i 1979 og 6 år senere, i 1985, valgte Grønland efter en folkeafstemning at træde ud af EF.

Kilde 5: Kommissionen om Hjemmestyre i Grønland: 'Rigets deltagelse i internationalt samarbejde med særligt henblik på råstoffer og energi', 6 . april 1977 [Arktisk Institut, A028, pk. 3, lb.nr. 17, dok.nr. 25]

Hjemmestyrekommissionen arbejdede i perioden 1975-79. Grønland fik Hjemmestyre i 1. maj 1979.

Kilde 6: Kommissionen om Hjemmestyre i Grønland, 'Forslag fra Siumut Nuuk til: Forslag til løsning af rettigheds- og styringsproblemerne vedrørende den fremtidige råstofpolitik i Grønland', 20. april 1977 [Arktisk Institut: A028 Hjemmestyrekommissionen, pk. 3, lb.nr. 17, dok.nr. 29]

Det grønlandske parti Siumut, svarende til Socialdemokratiet, blev stiftet i 1977. Dokumentet er sendt på vegne af Siumut Nuuk af Lars-Emil Johansen, der i denne periode var medlem af Folketinget.

Kilde 7: Udvalgte fotografier fra www.arktiskebilleder.dk [Arktisk Institut]

Arktisk Institut, p22309: Kryolitminen i Ivittuut, 1920. Ukendt fotograf.

Arktisk Institut, dp28177: Finansudvalget i Qullissat (1956-61?). Fotograf: Jørgen Wildt

Henvisninger til videre læsning og inspiration:

Uran i undergrunden, EMU/Danmarks Læringsportal

Fra fedtsten til uran – Grønlands mineralske stoffer, Lisbeth Valgreen, 2021

’Uranbjerget - Om forsøgene på at finde og udnytte Grønlands uran’ af Henrik Knudsen & Henry Nielsen, Forlaget Vandkunsten 2016

Film:

’Da myndighederne sagde stop’ / ’And the Authorities Said Stop’ / ‘Nâlagkersuissut okarput tássagôk’ af Aqqaluk Lynge og Per Kirkeby, 1972 (om lukningen af minebyen Qullissat)

Grønlandsregistranten er dansksproget, fordi den helt overvejende del af de arkivalier, der er tale om, er formuleret på dansk. I særlige tilfælde oversættes meddelelser til grønlandsk, men indtil videre vil sekretariatet desværre ikke være i stand til at kommunikere på grønlandsk.

Spørgsmål til det generelle indhold i Grønlandsregistranten kan rettes til arkivet på [email protected]. Ret desuden gerne henvendelse, hvis der er kendskab til en relevant aktør, der ikke fremgår af Grønlandsregistranten. Spørgsmål vedr. specifikke oplysninger om samlinger eller arkivalier rettes direkte til den pågældende aktør.

(+45) 3231 5052

Vejledningsvideo - introduktion 1,3min:

Vejledningsvideo - geografisk kort 2,2min:

Vejledningsvideo - tekstsøgning 3,4min: