English

Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Introduktion til kildesamling 5: Modernisering og danisering

Med Grønlandskommissionen af 1950 og Grønlandsudvalget af 1960 (kendt som G50- og G60-politikken) samt med grundlovsændringen i 1953, hvor Grønland overgik fra at være dansk koloni til at være et dansk amt, skete der store omvæltninger i det grønlandske samfund. Landet skulle ligestilles med Danmark, og dermed startede en modernisering og danisering af samfundet og befolkningen. I de seneste år er der kommet øget fokus på beslutningsprocesserne, der indbefatter sager som blandt andet Eksperimentbørnene, spiralskandalen, tvangsflytninger og fødestedskriteriet.

Søg i Grønlandsregistranten for flere kilder. Forslag til emneord: Børnehjem, tuberkulose, byggeri, fødestedskriteriet, venskabsby, rejefiskeri, fabrik, indhandel, hospital, telegraf, skole.

 

Kilde 1: Silkeborg Sanatorium, tre fotos [Silkeborg Arkiv]

B25939-lok1847: ’Grønlandske patienter får danskundervisning på Silkeborg Sanatorium. Stående ved tavlen ses lærer Hans Thuesen. Bragt i Aftenposten: 31. december 1956.’ Ukendt fotograf.

B26602-lok1845: ’Fire af patienterne ses her i gang med flænsningen foran sanatoriekøkkenet, mens læger, sygeplejersker og medarbejdere i køkkenet ser til. Der blev kogt suppe på sælen og om aftenen holdt patienterne et festmåltid i spisestuen. Der var dog ikke nok sælkød til at " grønlænderne kunne invitere de danske patienter på en gang "sælsuppe", som Silkeborg Avis skriver.
Sælen var blevet fanget på stranden ved Risskov og kom til Silkeborg via en fiskehandler i Aarhus.’ 1953. Fotograf: Silkeborg Avis.

S843: ’Der optages julehilsener fra de grønlandske patienter på Silkeborg Sanatorium. Hilsenerne optages på stålbånd og sendes til deres familier på Grønland.’ 1956. Fotograf: Silkeborg Avis.

Bemærk, hvordan to billeder er blevet sat sammen i ét. Man kan bl.a. se det på kvindens hånd på den hvide anorak.

Kilde 2: Kildepakke om byggeri under Grønlands modernisering, 1950-1986 [Rigsarkivet]

I 2023 udarbejdede Rigsarkivet i samarbejde med Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (Grønlands Nationalmuseum og Arkiv) en kildepakke med udgangspunkt i beslutningsprocesserne omkring det omfattende byggeri og tvangsflytninger i Grønland i perioden.

Kilde 3: Uddrag af referat fra Grønlandsudvalget af 1960, 11. april 1961 [Arktisk Institut: A 498]

Referat af debat om blandt andet lønninger [fødestedskriteriet].

Kilde 4: Foredrag i Grønlands radio d. 5. februar 1960 i anledning af målsætningsdiskussionen. ”Vil Grønland blive overbefolket?” [Arktisk Institut: A 027, pk. 1, lb.nr. 1]

I følge dokumenterne i samlingen er der blevet holdt en række radioforedrag i Grønlands Radio, blandt andet om "overbefolkning".

Kilde 5: 'Sisimiut', dokumentarfilm af Jørgen Roos, 1966 [DFI, Danmark på film]

Se dokumentarfilmen 'Sisimiut' (1966) af Jørgen Roos om overgangen fra fangersamfund til fiskeindustri i 1960erne og den massive danske påvirkning.

Kilde 6: Udvalgte fotografier fra www.arktiskebilleder.dk [Arktisk Institut]

dp40037: Byggeri, Radiofjeldet i Nuuk, ca. 1967-69. Fotograf: Inger Oxholm Campsie

dp35601: Spejdere i Sisimiut 1956. Fotograf: Helge Larsen

Henvisninger til videre læsning og inspiration:

Eksperimentbørnene: Historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951

 

Podcast:

’Spiralkampagnen’, DR

 

Film:

’Hvor bjergene sejler’, Bjarne Henning-Jensen, 1955 (DFI)

’Eksperimentet’, Louise N. D. Friedberg, 2010 (DFI)

 

Grønlandsregistranten er dansksproget, fordi den helt overvejende del af de arkivalier, der er tale om, er formuleret på dansk. I særlige tilfælde oversættes meddelelser til grønlandsk, men indtil videre vil sekretariatet desværre ikke være i stand til at kommunikere på grønlandsk.

Spørgsmål til det generelle indhold i Grønlandsregistranten kan rettes til arkivet på [email protected]. Ret desuden gerne henvendelse, hvis der er kendskab til en relevant aktør, der ikke fremgår af Grønlandsregistranten. Spørgsmål vedr. specifikke oplysninger om samlinger eller arkivalier rettes direkte til den pågældende aktør.

(+45) 3231 5052

Vejledningsvideo - introduktion 1,3min:

Vejledningsvideo - geografisk kort 2,2min:

Vejledningsvideo - tekstsøgning 3,4min: