English

Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Introduktion til kildesamling 6: Vejen mod selvstændighed

Siden slutningen af 1800-tallet har der i Grønland været en voksende bevidsthed og dialog om grønlandsk identitet og et ønske om øget selvbestemmelse. Disse kilder belyser samfundsudviklingen i retning mod selvstændighed. Kilderne kan med fordel læses sammen med de øvrige kildesamlinger i forhold til at diskutere relationen mellem Grønland og Danmark dengang, nu og i fremtiden.

Søg i Grønlandsregistranten for flere kilder. Forslag til emneord: avis, forstanderskab, 2. verdenskrig, hjemmestyre, kommission

Kilde 1: Portræt af Rasmus Berthelsen [Arktisk Institut, p00562, Arktiske Billeder]

Rasmus Berthelsen (1827-1901) var uddannet lærer og skrev bl.a. salmen ”Guuterput”, som i dag stadig synges ved højtidelige lejligheder. Berthelsen var den første redaktør på den grønlandsksprogede avis Atuagagdliutit.

Kilde 2: Forsiden af den første udgave af Atuagagdliut – den første grønlandske avis [timarit.is]

Avisen Atuagagdliutit blev etableret af Hinrich Rink i 1861, der også oprettede forstanderskaberne i 1857. Atuagagdliutit 1861-1999 ligger online.

Kilde 3: Forstanderskabsprotokol, Ilulissat 1906-1910 [Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu]

Med koloniseringen af Grønland blev inuits oprindelige levevis og kollektive normer opløst. Handelen skabte en afhængighed af varer, mens missionen ændrede inuits verdensopfattelse. I 1850erne oprettedes de såkaldte forstanderskaber, som var den første spirende demokratiske indflydelse for inuit i Grønland.

Kilde 4: 'Amerikansk flybase ved Thule', 1952 [Danmark på film, Det Danske Filminstitut]

Under 2. verdenskrig blev forbindelsen mellem Danmark og Grønland afbrudt. Man kunne ikke sende forsyninger fra Danmark til Grønland. Med Grønlandstraktaten af 1941 fik USA adgang til at bygge militærbaser i Grønland. I de år krigen varede, og hvor Grønland var afskåret fra Danmark, oplevede man, hvordan man kunne få andre varer, og hvordan man kunne leve på andre måder end kun i forhold til Danmark. Filmen viser anlæggelsen af Thule Air Base. Det var ved anlæggelsen af denne, at man tvangsflyttede lokalbefolkningen til det nuværende Qaanaaq.

Kilde 5: Rygmærke til påsyning, Christiania [Nationalmuseet]

Efter den massive danske påvirkning af det grønlandske samfund i 1950erne og 1960erne voksede ønsket om øget selvbestemmelse i Grønland. I begyndelsen af 1970erne nedsatte man først et udvalg i Grønland, hvilket blev efterfulgt at Hjemmestyrekommissionen med medlemmer fra begge lande. Hjemmestyret blev indført i 1979.

Kilde 6: Skrivelse om Erfalasorput (Vort flag) af Thue Christiansen, 21. juni 1985 [Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, 02.03 Landstingets Bureau, forslag til det grønlandske flag, 1980-1986]

I 1985 skabte den grønlandske kunstner og politiker Thue Christiansen (1940-1922) det grønlandske flag kaldet 'Erfalasorput' (vort flag). I Danmark skal alle statslige myndigheder flage med Erfalasorput på Grønlands Nationaldag d. 21. juni.

Kilde 7: Udvalgte fotografier fra www.arktiskebilleder.dk [Arktisk Institut]

60201: Aasivik, Sisimiut 1978. Fotograf: Anne Bang

p71384: Landstingsmedlemmer på vej til kirke, Nuuk, 1992. Ukendt fotograf

Henvisninger til videre læsning og inspiration:

Undervisningsmateriale/gymnasieelever: ’Levende Grønland’

’Sinnatugaq’, 1914/’En grønlænders drøm’, 1915, af Matthias Storch, roman

’Ukiut 300-nngornerat’, af Augo Lynge, 1931, roman

’Grønlands ældste avis, Atuagagdliutit’, af Lisbeth Valgreen, artikel på emu.dk

’Hvis Grønland river sig løs - en rejse i kongerigets sprækker, Martin Breum, Gyldendal

Film:

’Sume – Lyden af en revolution’, af Inuk Silis Høegh, 2014

Grønlandsregistranten er dansksproget, fordi den helt overvejende del af de arkivalier, der er tale om, er formuleret på dansk. I særlige tilfælde oversættes meddelelser til grønlandsk, men indtil videre vil sekretariatet desværre ikke være i stand til at kommunikere på grønlandsk.

Spørgsmål til det generelle indhold i Grønlandsregistranten kan rettes til arkivet på [email protected]. Ret desuden gerne henvendelse, hvis der er kendskab til en relevant aktør, der ikke fremgår af Grønlandsregistranten. Spørgsmål vedr. specifikke oplysninger om samlinger eller arkivalier rettes direkte til den pågældende aktør.

(+45) 3231 5052

Vejledningsvideo - introduktion 1,3min:

Vejledningsvideo - geografisk kort 2,2min:

Vejledningsvideo - tekstsøgning 3,4min: